DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Politiek nieuws

17 juli 2021

Wat werd er in de gemeenteraadsvergadering van 13 juli besloten?

10 juli 2021

Wat werd er bij de behandeling van de KADERNOTA op 8 juli besloten?

8 juli 2021

Algemene Beschouwingen bij de Kadernota 2022

25 juni 2021

Fractie DUS Weert stelde vragen over financiële situatie van Gemeente Weert

Agenda 2021

 • De fractie vergaderingen in 2021 zullen weer starten vanaf september.

 • Zomer reces.

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 weeken geleden
DUS Weert

De raadsvergadering van 13 juli 2021 was de laatste voor het zomerreces maar er moesten eerst nog een paar belangrijke beslissingen worden genomen.

De locatiekeuze van het Cruyff Court kreeg groen licht, werd met unanieme stemmen aangenomen en zal komen te liggen op de Serviliusstraat op de plaats aan het einde van de rij flats. DUS Weert is erg blij dat er werd afgezien van de eerder beoogde locatie aan de Beatrixlaan. Onze voorkeur was de locatie van de voormalige DAL-school in de wijk Keent, maar we begrijpen de keuze voor de huidige locatie op de Serviliusstraat.

Voordat Job Smeets zijn plannen voor en met de Boostenzalen kan gaan uitvoeren moest er eerst een wijziging van het bestemmingsplan worden goedgekeurd. Pas daarna kan er een woning en B&B in en bij de Boostenzalen worden gerealiseerd. DUS Weert had liever gehad dat er eerst een totaalplan van de investeerder zou worden voorgelegd en stemde dan ook tegen het raadsvoorstel, echter dit werd met 23 voor en 5 tegenstemmen toch aangenomen.

Ontwikkeling Stadsbruglocatie ofwel de Stadsbruglocatie; iconisch of niet? De reacties van inwoners waren overwegend negatief; het gebouw sluit niet aan op de bestaande bebouwing in de omgeving, is te hoog en past niet bij Weert. Kortom er is nog heel veel onduidelijk en DUS Weert distantieert zich van het winnende ontwerp. Op deze unieke plek past een uniek gebouw maar iconisch is voor ons niet synoniem aan hoog. DUS Weert stemde dan ook tegen, echter het raadsvoorstel werd met 17 voor en 11 tegenstemmen toch aangenomen.
... Lees meerLees minder

De raadsvergadering van 13 juli 2021 was de laatste voor het zomerreces maar er moesten eerst nog een paar belangrijke beslissingen worden genomen.

De locatiekeuze van het Cruyff Court kreeg groen licht, werd met unanieme stemmen aangenomen en zal komen te liggen op de Serviliusstraat op de plaats aan het einde van de rij flats. DUS Weert is erg blij dat er werd afgezien van de eerder beoogde locatie aan de Beatrixlaan. Onze voorkeur was de locatie van de voormalige DAL-school in de wijk Keent, maar we begrijpen de keuze voor de huidige locatie op de Serviliusstraat.

Voordat Job Smeets zijn plannen voor en met de Boostenzalen kan gaan uitvoeren moest er eerst een wijziging van het bestemmingsplan worden goedgekeurd. Pas daarna kan er een woning en B&B in en bij de Boostenzalen worden gerealiseerd. DUS Weert had liever gehad dat er eerst een totaalplan van de investeerder zou worden voorgelegd en stemde dan ook tegen het raadsvoorstel, echter dit werd met 23 voor en 5 tegenstemmen toch aangenomen.

Ontwikkeling Stadsbruglocatie ofwel de Stadsbruglocatie; iconisch of niet? De reacties van inwoners waren overwegend negatief; het gebouw sluit niet aan op de bestaande bebouwing in de omgeving, is te hoog en past niet bij Weert. Kortom er is nog heel veel onduidelijk en DUS Weert distantieert zich van het winnende ontwerp. Op deze unieke plek past een uniek gebouw maar iconisch is voor ons niet synoniem aan hoog. DUS Weert stemde dan ook tegen, echter het raadsvoorstel werd met 17 voor en 11 tegenstemmen toch aangenomen.
2 weeken geleden
DUS Weert

De laatste gemeenteraadsvergadering van het voorjaar 2021 zit erop. Het zomerreces is begonnen. Vanaf september zijn er weer de gebruikelijke commissie- en raadsvergaderingen, maar de fractie DUS Weert zal al in augustus weer starten met haar gebruikelijke fractievergaderingen. Hou het vergaderschema op onze website in de gaten!

DUS Weert wenst alle inwoners van de gemeente Weert een schitterende maar vooral gezonde zomervakantie.
... Lees meerLees minder

Load more

DUS Weert – De Ultieme Samenwerking

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal – Wolter
Gemeenteraadslid

Peter Weekers
Commissielid

Peter van Akkerveken
Commissielid

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.