Peter van Akkerveken

Raadslid

– Ervaringsdeskundige toegankelijkheid.

 • 62 jaar oud
 • Gestudeerd in Nijmegen
 • Woont in de wijk de Heiligenbuurt.
 • Is actief in de diverse organisaties en stichtingen.
 • En al vanaf de oprichting actief als Steunfractielid van DUS Weert.

Organisaties,

 • Bewoners organisatie binnenstad (bestuurslid).
 • K.B.O. Afd. Sint Martinus (bestuurslid).
 • Lid van het Lokaal Zorg Overleg (LZO).
 • Lid Verkeerscommissie.
 • Kerkwacht Sint Martinuskerk.
 • Lid Gilde van Weerter Stadsschutte Sinte Catharina 1480.
 • Lid Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert.
 • Vrijwiliger bij vastenavond vereniging de Rogstaekers.
 • Ambassadeur voor de Stichting OntspanWater.
 • Vrijwiliger Veiligverkeer (geven van scootmobiel trainingen en school verkeersexamen)

Doorzetten

Al meer als dertig jaar woon ik samen met ons gezin in onze mooie stad Weert. Ik ben er van gaan houden, van de stad en haar inwoners. Door mijn lichamelijke beperking heb ik geleerd aan te pakken en door te zetten om er iets moois van te maken in het leven. Ik weet als geen ander dat dit niet vanzelf gaat. Zelf op onderzoek uit gaan en opkomen voor jezelf dat is dan noodzakelijk. Maar ook om je in zetten voor de burgers van Weert geeft mij voldoening omdat het fijn is om dit te mogen en te kunnen doen.

Ondanks mijn lichamelijke beperking kan ik meedoen en ook vrijwilligerswerk doen in Weert.
Al vele jaren ben ik dan ook actief als vrijwilliger en ervaringsdeskundige in tal van organisaties.

Verrijking van je leven

Door te willen participeren vindt er een verrijking van je leven plaats. Dat alles heeft mij heel veel moois gebracht in het leven.

Graag wil ik mij dan ook in blijven zetten voor onze bewoners van Weert. Ik wil graag een actieve bijdrage blijven leveren aan de samenleving en vooral opkomen voor de mensen die dat zelf niet kunnen of daar moeite mee hebben.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie daar moet de samenleving op gaan draaien en ik wil daar heel graag iets in blijven betekenen. Binnen DUS Weert krijg ik dan ook alle ruimte en medewerking en vraag daarom ook steeds aandacht voor de problematiek die burgers met een beperking kunnen ondervinden, ik signaleer deze of ze komen mij ter oren. Toegankelijkheid is voor burgers van essentieel belang om mee te kunnen doen en te kunnen participeren in onze samenleving. Het is ook voor ieder burger van belang om mee te kunnen en blijven doen en daar zet ik mij dan ook graag voor in samen met DUS Weert.

Respect en betrokkenheid

DUS Weert een bijzonder politieke beweging ademt een sfeer uit met respect en betrokkenheid voor elkaars mening, daar voel ik mij dan ook helemaal bij thuis.

Ik wil mij dan ook samen met Dus Weert graag inzetten voor alle onze inwoners van Weert.

Mag ik ook op U rekenen….?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.