banners-web-dus
Waar je voor staat daar moet
je niet mee blijven zitten
Aanpakken DUS!

Een warm welkom aan nieuwe leden van DUS Weert

Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom bij DUS Weert! We willen ervoor zorgen dat eenieder zich snel thuis voelt in onze vereniging.

Fractie en bestuur hechten eraan de leden te ontmoeten en hen te betrekken bij het gedachtengoed van DUS Weert. Daarom organiseren wij een paar keer per jaar een ledenbijeenkomst. In het voorjaar combineren we dat met een gezellige activiteit en staan koffie en vlaai in elk geval voor u klaar. DUS Weert is nauw betrokken bij de Weerter samenleving en houdt graag voeling met de inwoners en andere belanghebbenden.

Hoe onderhouden we contact? Dat doen we bijvoorbeeld door rommel op te ruimen langs onze wegen in Weert. Ook gaan we snelheidsmetingen houden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Dit soort activiteiten brengt ons in contact met de burgers. We luisteren altijd naar hun verhalen en opvattingen. En waar mogelijk of nodig betrekt DUS Weert deze inzichten bij het politieke werk.
Zo staan we bekend, en zo blijven we ’t doen!

Een nieuw lid van DUS Weert kan het volgende verwachten van ons:

  • Een welkomstbrief met informatie over de vereniging en bijeenkomsten.
  • Een welkomstgesprek met een bestuurslid naar keuze waarin we graag met u van gedachten wisselen over uw kijk op zaken die in de Weerter samenleving spelen.
  • Zeer interessant vinden we ook te weten of u bepaalde ambities heeft in de politiek – of – DUS Weert gewoon wil steunen door dat lidmaatschap en verder niks. Ook dat is goed.
  • We stellen u met plezier voor aan onze achterban bij een eerstvolgende bijeenkomst.
  • Als u dit leuk of interessant vindt, bent u van harte uitgenodigd eens mee te lopen in een bestuursvergadering of fractievergadering.

Kortom, bij DUS Weert telt u mee en is uw mening relevant.

Aanmeldformulier

Word ook lid van DUS Weert! De richtlijn voor contributie bedraagt slechts € 12 per jaar. Leden mogen echter zelf beslissen of zij een lager of hoger bedrag willen betalen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.