Column: Het gat van de Hegstraat …

Columns

In zijn 4e column -Alex in Wonderland- neemt Alex u mee in de wonderlijke wereld van de Weerter politiek.

Wanneer burgemeester Breekpot in 1977 aankondigt dat het Rijk subsidie geeft kan er eindelijk worden begonnen met de realisatie van een een nieuw stadshart inclusief een nieuw stadhuis aan de Beekstraat. Om de plannen uit te kunnen voeren is het merendeel van de Oude Beekstraat, het Morregat, de Hegstraat en de Hoge Kei gesloopt. In de volksmond in die tijd ook wel het ‘Gat van de Hegstraat’ genoemd. Het ‘gat’ en de daarop volgende jarenlange bouwactiviteiten hebben grote impact op het functioneren van de binnenstad.

Op dit moment zijn er onder de noemer ‘Project Beekstraatkwartier’ opnieuw plannen voor een nieuw stadshart. Een van de mogelijke opties is om het voormalig stadhuis aan de Beekstraat te slopen voor woningbouw. Een nieuw ‘Gat van de Hegstraat’ dreigt.

Om de plannen te onderbouwen is een rapport (marktverkenning) gemaakt. In dit rapport wordt vooral ingezet op wonen in de binnenstad specifiek in het Beekstraatkwartier. Er staan enkele opvallende adviezen en aanbevelingen in het rapport.

Zo zijn er, volgens het rapport, in de Weerter binnenstad geen kansen voor nog meer detailhandel. Daarmee wordt Weert gedegradeerd tot boodschappenstadje. Startende ondernemers zullen zich, na zo een uitspraak, wel tweemaal bedenken om in Weert een zaak te beginnen. Al met al geen wenkend perspectief. Adieu Citymarketing.

Ook wordt geadviseerd om het succesvolle Cwartier op andere locaties in de binnenstad te vestigen. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de basis van het huidige succes: Kruisbestuiving door de vestiging in één gebouw.

Tevens wordt voorgesteld om culturele (theater/bibliotheek) en andere publiekstrekkende voorzieningen (Gemeentehuis?) nog meer richting het centrum te brengen. Een bijna kolderiek voorstel. Deze voorzieningen liggen immers al in het centrum. Bovendien is het centrum van Weert uitstekend bereikbaar en beloopbaar.

Als uitsmijter wordt nog geadviseerd om de winkels uit de aanloopstraten te verplaatsen naar het kernwinkelgebied. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat juist aanloopstraten belangrijke verbindingsstraten zijn die zorgen voor traffic naar de binnenstad. Bovendien bieden aanloopstraten ook nieuwe kansen voor startende ondernemers.

In het rapport worden vergelijkingen gemaakt met Leidsche Rijn en Almelo. Laten we eens wat dichter bij huis blijven. Het Maankwartier in Heerlen. Een architectonisch hoogstandje met weinig dynamiek en veel leegstand. De realisatie heeft jaren geduurd en heeft de gemeente miljoenen gekost. Bezint eer ge begint!

Tot slot nog dit:
De realisatie van een nieuw stadshart is een zeer ingrijpend besluit dat met name gevolgen heeft voor inwoners en ondernemers in Weert. Waarom wordt er bij het maken van de plannen niet gekozen voor een Burgerpeiling? Wat vinden de mensen in Weert van de plannen rond het Beekstraatkwartier? Van groot belang voor het verkrijgen van draagvlak, mocht het zover komen.

ALEX.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.