Column: Alex in Wonderland – Raadsvergadering woensdag 19 april 2023 – Vragen-vuur?

Columns

In zijn 6e column neemt Alex u mee in de wonderlijke wereld van de Weerter politiek.

Raadsvergadering woensdag 19 april 2023 – Vragen-vuur?

Ja, u leest het goed. Woensdag 19 april is het op het gemeentehuis ‘twee voor de prijs van een’. Dit vanwege het feit dat DUS Weert, CDA en PvdA een extra raadsvergadering hebben aangevraagd rond de kwestie ‘Beej Bertje’.

Na vele jaren wachten wordt eindelijk de openbare ruimte aangepakt op Altweerterheide. De raad maakt van de gelegenheid gebruik om het college een onderzoek te laten doen om het vrachtverkeer te  weren in het centrum van Altweerterheide.

De gemeente wil het oneigenlijk grondgebruik aanpakken. Daartoe heeft de verantwoordelijk wethouder een raadsvoorstel ingediend dat aan alle kanten rammelt. Na een derde poging lukt het uiteindelijk om het voorstel door de raad te loodsen inclusief een door DUS Weert ingediend amendement om de uitvoering te kaderen.

Het vaststellen van de marktverordening  gaat niet zonder slag of stoot. Volgens het college is er geen behoefte aan een marktcommissie. Enkele wakkere raadsleden van DUS Weert hebben echter een enquête gehouden onder de marktkooplui. Daaruit blijkt het tegenovergestelde. In een uitputtend betoog probeert de verantwoordelijk wethouder een DUS Weert amendement voor de instelling van zo een commissie van tafel te krijgen. Dat lukt. Raad en college worden het eens om voorlopig geen marktcommissie in te stellen.

Bij de vaststelling van het Politiebeleidsplan wordt een motie aangenomen waarin de burgemeester gesteund wordt om te komen tot een versterking van de politie in Limburg. Nadat ook de uitbreiding van de ICT samenwerking in Noord en Midden Limburg is bekrachtigd maken we ons op voor het toetje van de avond.

Raadsvoorzitter Vlecken opent de extra raadsvergadering. Eerst krijgen de indieners van het verzoek voor deze extra raadsvergadering een oorwassing. Waarom zo een zwaar middel inzetten en waarom geen gebruik maken van het vragenuurtje? De griffier wijst de voorzitter er fijntjes op dat we dat in Weert niet hebben. Daarna volgt nog een uitgebreide uiteenzetting richting de indieners vanwege de kennelijke onduidelijkheid die er bestaat over het eigenlijke doel van deze extra raadsvergadering.

Wanneer vervolgens raadslid Beenders namens de indieners een en ander mag verduidelijken is de zaak, na de inleidende schermutselingen, natuurlijk allang verloren. De coalitiepartijen Weert Lokaal, VVD en D66 besluiten om tegen de behandeling van het voorstel te stemmen. En zo eindigt tegen middernacht deze poging om het College tot meer spoed te manen zodat de verenigingen op Laar weer gebruik kunnen maken van een zaalaccommodatie, in een deceptie. Een schoffering voor de mensen uit Laar die al de hele avond zaten te wachten op de behandeling van dit agendapunt. Dit oordeel had ook om half acht direct bij aanvang van de vergadering kunnen worden geveld.

ALEX.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.