Column: Alex in Wonderland – De Raadsvergadering van 7 juni 2023

Columns

In zijn 7e column – Alex in Wonderland – neemt Alex u mee in de wonderlijke wereld van de Weerter politiek.

Voorafgaand aan het reces (politieke vakantie) is het een drukke tijd in de politiek. De raadsagenda is zo rijkelijk gevuld dat er twee avonden voor zijn gereserveerd. Hierbij enkele hoogtepunten.

De raadsvergadering wordt gedomineerd door besluiten die betrekking hebben op de “overkant” van het kanaal. Oud Boshoven, Hushoven en Laar.

Bewoners van Oud Boshoven komen voor de tweede maal hun beklag doen over de aantasting van hun landelijke woon- en leefklimaat. Ze zijn tegen de realisatie van een klein woonerf in hun buurt. De raad is hier snel mee klaar. Tel uw zegeningen en tot ziens.

Dat geldt niet voor het raadsvoorstel om de voetgangersoversteek bij de turborotonde aan de Hushoverweg op te heffen. Nog maar drie jaar geleden heeft de raad unaniem besloten om die oversteek tot aan -de Dag des Oordeels- te handhaven. Plots komt het college met een voorstel om de oversteek op te heffen. De verantwoordelijk wethouder wringt zich in alle bochten maar slaagt er niet in om de raad te overtuigen. Het op initiatief van DUS Weert en de Weerter VVD ingediende amendement wordt vervolgens door de raad aangenomen. Daarmee is het pleit beslecht. De oversteek blijft.

Dan naar zaal ‘Beej Bertje’ op Laar. Een hele tijd geleden heeft de Dorpsraad Laar aan de gemeente laten weten dat de subsidie voor het gebruik door de verenigingen van deze zaal te laag is. Ten einde raad heeft ook de exploitant zich in de discussie gemengd. Het komt erop neer dat de zaal dicht gaat wanneer de vergoeding voor het gebruik niet omhoog gaat. Omdat de besluitvorming vanuit het college zo lang heeft geduurd is iedereen boos. De raad maakt korte metten met het getalm. De subsidie voor de Dorpsraad gaat omhoog en ‘Bertje’ krijgt een hogere vergoeding.

Iedereen is lovend over het raadsvoorstel Laadveld fase 4. Het ambtelijk apparaat en de verantwoordelijk wethouder worden uitgebreid gecomplimenteerd. Zag het er tot voor enkele jaren naar uit dat er op dit stukje Laar nooit zou worden gebouwd…nu vliegen de bouwkavels als warme broodjes de deur uit. Het kan verkeren.

Op het oude Philips terrein aan de Industriekade komt waarschijnlijk een logistiek centrum. In de volksmond ‘een doos’ genoemd. De omwonenden zijn in alle staten maar ook de raad maakt zich zorgen. Wat betekent zo een kolossaal gebouw voor de omgeving? En wat betekent dit voor de verkeersdruk in het gebied? Allemaal vragen waarop het college nog geen antwoord heeft. DUS Weert heeft daarom een motie ingediend om het college aan te sporen om hiermee aan de slag te gaan. De motie wordt, na een kleine aanpassing, unaniem aangenomen.

Rest nog te vermelden dat, mede door de voortreffelijke leiding van de voorzitter, deze raadsvergadering in goede sfeer is verlopen.

ALEX.
Juni 2023

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.