Column: Alex in Wonderland – De Kadernota 2024

Columns

In zijn 8e column – Alex in Wonderland – neemt Alex u mee in de wonderlijke wereld van de Weerter politiek.

Wat doe je als je geen problemen hebt? Dan ga je ze maken!

En dat gebeurt dan ook op deze donderdag de 6e juli. De gemeenteraad (de raad) van Weert behandelt de Kadernota 2024. Dat is het boodschappenbriefje dat de raad aan burgemeester en wethouders (b&w) geeft. Met dat boodschappenbriefje stelt b&W dan de begroting (het huishoudboekje) op voor het jaar 2024. Die begroting wordt in november door de raad besproken.

De Kadernota bespreking begint rond 14 uur met het voorlezen van de Algemene Beschouwingen door de politieke partijen (de fracties). Iedereen is lovend over de opzet en de inhoud van de Kadernota voor het jaar 2024. De nota is gemakkelijk leesbaar, de financiën zijn op orde en met de uitvoering van de vele plannen en projecten zit het wel snor het komend jaar. Kortom….we kunnen naar huis.

Maar, zo werkt het natuurlijk niet in de politiek. De partijen in de raad willen met een dertigtal moties (wensen) en amendementen (eisen) nog wat wijzigingen en aanvullingen aanbrengen aan de Kadernota. Een lijstje dat varieert van het schrappen van woordjes, de aanleg van een wandelpad en gratis toegang tot het Museum met de Weerterland pas. Ook verduurzaming, woningbouw en de problemen in de zorg staan hoog op het lijstje van de raad. Een groot gedeelte van de wensen en eisen van de diverse partijen worden door de raad in meerderheid aangenomen. Tegen middernacht sluit voorzitter Vlecken de vergadering. We kunnen nu echt naar huis.

Is er dan verder niets te melden over deze raadsvergadering? Jawel!

  • Diverse fracties willen vaker in gesprek met de Weertenaren. Het liefst via het organiseren van borrels. Weert Borrelpraat-Stad in het groen.
  • Twee moties van de raad waarin wordt gevraagd om de komst van logistieke centra (dozenschuivers) te ontmoedigen of te verbieden worden geheel in stijl ‘doorgeschoven’ naar de volgende raadsvergadering.
  • De gemeente wil het onderhoud van het groen gaan classificeren (indelen in klassen) om de biodiversiteit te bevorderen en tegelijk de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. U zult zich afvragen waar gaat dit over? Het komt erop neer dat er creatief wordt bezuinigd op groenonderhoud in woonwijken en op industrieterreinen.
  • Tot slot nog dit: Onlangs werd er in het Gemeentehuis een ideeënmarkt gehouden. Een van de ideeën was om een omheind hondenspeelveld aan te leggen op de groenstrook bij de Sint Paulusstraat en de Sint Maartenslaan. Dit idee is opgepakt door DUS Weert en via een motie ingebracht bij de Kadernota bespreking. Deze motie is aangenomen. Het hondenspeelveld komt er. Een goede gelegenheid om het beeldje van Manneke Poep aan de Sint Maartenlaan te verplaatsen naar de ingang van het stadhuis.

ALEX.
juli 2023

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.