Werkzaamheden Nassaulaan – Graswinkellaan; bomen weg, ondergrondse hemelwaterafvoer erin!

Actueel

Tussen de Nassaulaan en Graswinkellaan wordt een grondboring uitgevoerd. Dit is nodig omdat er een ondergronds riool voor hemelwaterafvoer tussen de wijken Moesel en Graswinkel moet komen. Voor de aanleg maakt men gebruik van een zgn. gesloten frontboring.

Omdat de werkzaamheden een beduidende impact hebben op de omgeving zijn er bouwkundige inspecties gedaan en werden omwonenden geïnformeerd op basis van de bezorglijst die werd opgesteld door de gemeente.

Mede op basis van signalen die DUS Weert ontving van bewoners uit de buurt van het werkgebied stelt raadslid Peter Weekers onderstaande vragen aan het College van B&W.

  1. De grondboring werkzaamheden zijn duidelijk hoor- en voelbaar in huizen zelfs tot op een afstand van meer dan 150 meter van de boorput. Veel bewoners die nu overlast ervaren zijn niet geïnformeerd. Waarom heeft men alleen inwoner in de nabije omgeving geïnformeerd?
  2. Zijn de Wijkraad Moesel en de Wijkraad Samen Graswinkel vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden? Op welke manier heeft men dit gedaan?
  3. In het werkgebied zijn diverse grote bomen gerooid. Voor de bomen in de Nassaulaan tussen Maaseikerweg en Irenelaan (perceel Weert S4006) werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Werd er voor het kappen van de bomen op de kop van de Graswinkellaan (perceel Weert F3361) ook een omgevingsvergunning aangevraagd?
  4. Waarom heeft men ervoor gekozen om de grote 15 eiken op de Nassaulaan te rooien en heeft men er niet voor gekozen om in dit gebied het ondergronds riool middels een damwandconstructie aan te leggen?
  5. Wat is de bestemming van het grove hout van de 15 gekapte eiken van de locatie Nassaulaan? Wordt dit hout lokaal hergebruikt, bv. door Weerterlandhout of heeft men hiervoor een andere bestemming?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.