Wat gaat er gebeuren met de Sint-Jozefkerk op Keent?

Actueel

Peter Weekers van DUS Weert vraagt zich af hoe het nu staat met de plannen om appartementen te maken in de Sint-Jozefkerk van Keent. De Kerk is een monumentale Rijksmonument met cultuurhistorische waarden en werd december 2019 verkocht onder de ontbindende voorwaarde dat van de gemeente toestemming wordt verkregen voor de bouw van appartementen. Hiervoor zijn diverse onderzoeken en procedures nodig en ook de medewerking van de gemeente. Hiermee zal enige tijd gemoeid zijn.

Hieronder staan de gestelde vragen plus de antwoorden van het college van B&W.

 1. Heeft de kopende partij al een aanvraag ingediend voor de bouw van appartementen?
  Nee, er is geen aanvraag Omgevingsvergunning ingediend.
 2. Heeft het college al toestemming gegeven voor de bouw van deze appartementen?
  Nee, het college heeft hierover geen besluit genomen. Er is geen principeverzoek ingediend.
 3. Is er door de gemeente een termijn gesteld aan de ontbindende voorwaarden?
  De gemeente Weert heeft geen invloed op ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst tussen verkoper en koper en kan daar dus ook geen termijn aan stellen.
 4. Moet er voordat de koper over kan gaan tot transformatie naar appartementen een bestemmingsplanwijziging komen?
  Om appartementen te kunnen realiseren in het kerkgebouw is onder andere een bestemmingsplanwijziging nodig en een omgevingsvergunning bouwen en wijzigen van een Rijksmonument.
 5. Is er al een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend?
  Nee, er is geen aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend.

BRON FOTO: Parochies Weert Zuidoost

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.