Vragen over Stationsplein Weert en directe omgeving

Actueel

De omgeving van het station van Weert heeft dringend wat aandacht nodig. De fractie DUS Weert stelt hierover diverse vragen aan het college van B&W. Deze vragen plus de beantwoording door het college van B&W staan hieronder.
 
 
STATIONSPLEIN

1. Wat is de oorzaak van het feit dat de verkeerslichten nog niet goed zijn afgesteld?
Er zijn diverse mogelijkheden bekeken voordat we wisten waarom het systeem niet functioneerde. Hiervoor moesten onderdelen besteld worden waarop een levertijd zat. Inmiddels weten we dat de detectoren die het verkeer “opmerken” en zorgen voor verlenging van groen defect zijn. Deze detectoren zitten hier niet in het wegdek, maar het zijn een soort camera’s op de zweepmast. Deze “projecteren” de lussen op het wegdek en geven een seintje aan het systeem als er wordt gedetecteerd dat er een auto op de geprojecteerde lus staat.

2. Wanneer werken de verkeerslichten weer zoals voor de kermis in september?
De camera’s zijn eind vorig jaar besteld, maar omdat dit een speciale en kostbare uitvoering is liggen deze niet standaard op voorraad bij de leverancier. De aannemer heeft begin deze week nogmaals geïnformeerd bij de leverancier, maar er is nog geen leverdatum bekend.
 
 
FIETSREKKEN STATION

3. Met enige regelmaat melden wij dat fietsrekken defect zijn. Inmiddels is het weer zover en steken sommige rails voor de fiets weer zeer hinderlijk uit. Wij hebben de indruk dat ProRail hier weinig tot niets aan doet. Hoe kan dit probleem worden opgelost?
ProRail meldt dat de fietsparkeersystemen eerder het einde van de levensduur bereikt hebben dan van tevoren was ingeschat. In afstemming met de gemeente zal ProRail de volledige fietsparkeercapaciteit vernieuwen. Bij deze vernieuwing zal rekening gehouden worden met het gebruik van de fietsenstalling. ProRail is van plan begin 2025 de fietsparkeersystemen te vervangen. ProRail geeft aan dit liever eerder te doen, maar hiervoor afhankelijk te zijn van diverse betrokken partners. De gemeente zal er op aansturen eerder tot vervanging over te gaan.
 
 
OMGEVING STATION

4. Het valt op dat er weer meer fietsen rondslingeren bij het station. In het verleden zijn rondslingerende fietsen na verloop van tijd geruimd. Zou er weer een actie kunnen komen om rondslingerende fietsen te ruimen?
Een dergelijke actie is al opgestart. Enkele weken geleden zijn er labels geplaatst op alle bij het station geparkeerde fietsen. Fietseigenaren krijgen vanaf dat moment 6 weken de tijd om hun fiets te gebruiken en het label te verwijderen. Half januari worden alle fietsen waar nog steeds een label aan bevestigd is verwijderd. Er kan niet uitgesloten worden dat anderen dan de fietseigenaar het label van de fiets verwijderen en dat daardoor fietsen die al te lang op het station staan alsnog niet verwijderd kunnen worden.

5. Rond de fietsenstallingen en bij de rondslingerende fietsen ligt ook veel vuil. Bepaald geen visitekaartje voor Weert. Is het mogelijk dat dit eens goed wordt opgeschoond?
Het gaat hier om grond in eigendom van NS of ProRail. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het onderhouden van het openbaar gebied op eigen grond. Met NS/ProRail is een gesprek gepland om betere afspraken te maken zodat de uitvoering van werkzaamheden beter op elkaar afgestemd kan worden.
 
 
LOUIS REGOUTSTRAAT/DRIES

6. Na de kermis is de vluchtheuvel bij de afslag Dries niet teruggeplaatst. Enige jaren geleden was dit na de kermis ook het geval en heeft het ook maanden geduurd. Welke problemen zijn er dat de vluchtheuvel nog niet is teruggeplaatst?
De huidige middengeleider/vluchtheuvel is dusdanig beschadigd en doorgebroken dat deze niet meer teruggeplaatst kan worden. Dit o.a. door een aanrijding in 2022. Daarbij is ook de lichtmast ernstig beschadigd.

7. Hoe kan worden voorkomen dat dit een jaarlijks terugkomend iets is?
Er is opdracht verleend voor het leveren en aanbrengen van een nieuwe middengeleider van een andere leverancier. Deze geleider is iets groter, en daarmee ook robuuster dan de huidige elementen. Naar verwachting is deze beter bestand tegen aanrijd/verkeersschades en heeft daarmee een langere levensduur.
 
 
FOTO: Dion Huijberts

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.