Vragen aan college m.b.t. maatregelen energie gemeentelijke gebouwen

Actueel

Ook de gemeente Weert heeft te lijden van de stijgende energieprijzen. Denk aan hogere energiekosten voor gebouwen van sport- en andere verenigingen, culturele instellingen en openbare instellingen. Ook daar zou ‘een-graadje-lager’ kunnen bijdragen aan het verlichten van de energielasten.

DUS Weert vraagt daarom: welke maatregelen heeft of gaat men nemen, is er een plan van aanpak en is er al overleg geweest met gebruikers/huurders en verenigingen?

De fractie van DUS Weert heeft daarom het volgende aan het college van B&W voorgelegd:

  • Wat zijn de financiële gevolgen voor de energierekeningen van de gemeentelijke gebouwen a.g.v. die stijging? Maar ook voor de culturele instellingen, sportverenigingen en andere verenigingen, maar wij denken ook aan MFA’s?
  • Welke contracten zijn er: langlopende contracten of overwegend variabele contracten?
  • Welke maatregelen zijn voorzien en is er een plan van aanpak?
  • Hoe is de situatie bij zwembad de IJzeren Man? Het is bekend dat er mogelijk zwembaden moeten sluiten onder druk van de stijgende energieprijzen en een tekort aan personeel.
    Wat is de situatie in Weert? In hoeverre is bijvoorbeeld de verlaging van de binnentemperatuur en de watertemperatuur een optie?
  • Is er al overleg geweest met de gebruikers/huurders en verenigingen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.