Vervanging toplaag kunstgrasvelden SV Laar en MMC Weert in zicht

Actueel

De kwaliteit van het kunstgras hoofdveld van SV Laar en MMC Weert gaat de laatste jaren sterk achteruit. Daardoor neemt het aantal (ernstige) blessures de laatste tijd steeds meer toe.

De vervangingsinvesteringen voor renovatie van de toplaag van het veld bij SV Laar en MMC Weert stonden al opgenomen in de Begroting 2020. Door lopende gesprekken over mogelijke clustering en Open Park Weert werd vervanging steeds weer uitgesteld.

DUS Weert is van mening dat de voetbalsport op een gezonde en verantwoorde manier mogelijk dient te zijn en dat een goede ondergrond/sportvloer hiervoor noodzakelijk is.

Daarom diende DUS Weert samen met het CDA, de PvdA, de VVD, GroenLinks en Weert Lokaal een motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag in, om de slechte toplaag van de kunstgras hoofdvelden van SV Laar en MMC Weert zo spoedig mogelijk te vervangen. Deze motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

De motie draagt het college van B&W op:

  1. Om zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de reeds in de Begroting 2020 opgenomen budgetten vervangingsinvesteringen ten aanzien van de voetbalvelden van SV Laar en MMC Weert;
  2. De prioriteit te geven aan het veld van SV Laar en voor zover mogelijk dit al voor aanvang van voetbalseizoen 2024-2025 te realiseren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.