Situatie energierekeningen bij amateurverenigingen

Actueel

DUS Weert heeft al enkele malen gevraag hoe het staat met de situatie rond de energierekeningen bij amateurverenigingen. Hieronder onze laatste vragen en de antwoorden van het College van B&W.

  • Wanneer gaat u inventariseren hoe de stand van zaken is m.b.t. de energierekeningen bij amateurverenigingen en verenigingen in Weert?
    Wij hebben in de week van 17 oktober een korte uitvraag gedaan bij alle verenigingen/organisaties die een (eigen) accommodatie exploiteren. Hierbij hebben wij hun gevraagd om de gemeente inzicht te geven in de (verwachte) financiële gevolgen voor de korte termijn (2022/2023) van de stijgende energieprijzen.

In de antwoordbrief van het college van B&W van 20 september (kenmerk 1805065 / 1815071) schrijft het college dat men nog geen signalen heeft binnengekregen.

  • Welke maatregelen kunnen er worden genomen als uit de inventarisatie blijkt dat er problemen dreigen te ontstaan of al zijn ontstaan?
    Via een motie in de Tweede Kamer is het kabinet gevraagd om te kijken hoe bij de steun voor energie-intensief MKB ook maatschappelijke voorzieningen zoals zwembaden en sportverenigingen kunnen worden gesteund, en of er hierbij een rol is voor gemeenten. Economische Zaken (EZK) is bezig met de uitwerking van deze maatregel en verwacht de Kamer hierover in november te kunnen informeren.
  • Bent u gezien de huidige situatie van plan om proactief te gaan handelen?
    Zoals beschreven bij vraag 1 hebben wij reeds een eerste korte inventarisatie gedaan. De vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomst van deze inventarisatie en de uitkomst van het genoemde overleg op landelijk niveau. Komen er daadwerkelijk maatregelen op landelijk niveau en welke rol krijgen de gemeenten hierin?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.