Reactie DUS Weert op verslag van informateur

Actueel

Allereerst bedanken wij de heer Mackus voor zijn verslag, en Weert Lokaal (als grootste partij) voor het initiatief om te komen tot een coalitie.

Het vertrouwen van de kiezer win je echter niet terug met het buitensluiten van de winnaar van de afgelopen verkiezingen: DUS Weert. Dan moet je wel heel goede argumenten hebben, welke naar onze mening niet in dit verslag staan.

In het verslag gaat het over gebrek aan vertrouwen in DUS Weert, en dus ook over het ‘functioneren’ en het stemgedrag van de vorige fractie. Ook werd de opmerking gemaakt dat ‘als DUS Weert de komende 4 jaren een constructieve samenwerking laat zien, de partij een samenwerkingspartner kan zijn’.

In de afgelopen periode heeft DUS Weert juist constructief en met kennis van zaken oppositie gevoerd vanuit de inhoud. Dat is in de raadszaal ook meermaals erkend en onlangs door de burgemeester expliciet benoemd bij het afscheid van twee van onze raadsleden. Dat is iets anders dan het klakkeloos overal mee akkoord gaan – dat doen we niet bij DUS Weert.

Uit de gesprekken met de informateur en de weerslag daarvan in het verslag, blijkt dat er twijfels zijn over de consistentie van de nieuwe fractie. Dit vinden wij buitengewoon aanmatigend. DUS Weert hanteert het principe dat ieder raadslid handelt en stemt ‘zonder last’, zoals dat is vastgelegd in de Grondwet. Dat heeft niets met consistentie of onbetrouwbaarheid te maken, maar met respect voor de werking van ons parlementaire stelsel.

Hoewel het niet expliciet wordt benoemd in het verslag, hebben de gebeurtenissen rond de COA-gelden ook invloed gehad op het verloop van de informatiegesprekken. De raad heeft in april vorig jaar een besluit genomen over het COA-dossier. Daarmee is er sprake van een politiek feit. Daaraan heeft DUS Weert zich geconformeerd zoals dat hoort bij volwassen politieke verhoudingen. Daarnaast waren wij overigens voorstander van een aanvullend onderzoek.

DUS Weert wil graag vooruitkijken. De komende vier jaar zullen wij net als de vorige periode een kritische oppositiepartij zijn die op basis van inhoudelijke argumenten haar koers zal bepalen. Dat alles met maar 1 doel voor ogen: Het dienstbaar zijn aan onze inwoners en bedrijven.

TER INFORMATIE

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.