Plannen om aan te sluiten bij Waarborgfonds Saneringskredieten

Actueel

In haar verkiezingsprogramma pleit DUS Weert ervoor om Saneringskredieten in te zetten als instrument om mensen met schulden weer de mogelijkheid te geven om te werken aan hun toekomst. Volgens DUS Weert is aansluiten bij het Waarborgfonds Saneringskredieten een uitstekende stap om de schuldhulpverlening in de gemeente Weert nog verder te verbeteren (zie verkiezingsprogramma Pag.18-19).

Geldzorgen en schulden hebben een nadelige invloed op zowel mentale en fysieke gezondheid, sociale contacten en participatie en als er rust is rondom schulden ontstaat ruimte voor herstel en perspectief.

Het College van B&W stelt op 5 maart 2024 nu voor om aan te sluiten bij het Waarborgfonds Saneringskredieten en om alle huidige en toekomstige saneringskredieten onder te brengen in een waarborgfonds. Hiermee wil men de dienstverlening aan inwoners verbeteren waardoor inwoners eerder schuldenrust, stabiliteit en perspectief ervaren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.