Nog steeds golfballetjes aangetroffen op akkers in buitengebied Altweerterheide

Actueel

Nog steeds worden er grote hoeveelheden golfballetjes aangetroffen in/op akkers in het buitengebied van Altweerterheide; o.a. op percelen aan de Kruispeelweg en Kruisbergenweg.

Het probleem is de afgelopen jaren herhaaldelijk gemeld bij de gemeente en in 2019 al onder de aandacht gebracht van de destijds verantwoordelijke wethouders. De gemeente heeft controles uitgevoerd, de eigenaren van de betreffende percelen in kennis gesteld en ze verzocht hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar het lijkt er echter op dat dit weinig resultaat heeft gehad, want deze milieuvervuiling duurt nog steeds voort!

DUS Weert stelt daarom onderstaande vragen aan het college van B&W in de commissievergadering Ruimte & Economie van 17 mei.

VRAGEN:

  1. Is het college/portefeuillehouder op de hoogte van deze meldingen?
  2. Dit “ballenprobleem” bestaat al sinds 2019. Hoeveel meldingen heeft men sinds 2019 hierover ontvangen?
  3. Wat gaat het college doen om een einde te maken aan deze al jarenlange voortdurende milieuvervuiling?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.