Nieuwe IKC Boshoven: Anjelierstraat of ergens in het ‘hart van Boshoven’ ?

Actueel

De gemeenteraad stelt op 18 mei 2022 een investeringskrediet beschikbaar ten behoeve van de planvorming voor een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) in Boshoven. Met een aangenomen motie draagt men het college van B&W op om aan de gemeenteraad twee mogelijke locaties voor dit IKC voor te leggen. De eerste optie is de Anjelierstraat en de tweede optie is ‘in het hart van Boshoven‘.

In het B&W-voorstel van 10 januari 2023 wordt gesproken over deze twee onderzoekslocaties. Raadslid Karin Duijsters van DUS Weert vraagt zich daarbij het volgende af en stelt hierover vragen aan het college van B&W.

  1. Wordt met het Hart van Boshoven de locatie Vrakkerplein bedoeld?
    a. Zo ja, hoe gaat u dit uitleggen aan de vrijwilligers die zich al jaren hebben ingezet m.b.t. het inrichten en onderhouden van het Vrakkerplein?
    b. Zo nee, welke locatie wordt bedoeld met het Hart van Boshoven?
  2. Heeft het college van B&W de kaders vastgesteld m.b.t. participatie?
    a. Zo ja, welke zijn dat?
    b. Zo nee, waarom niet?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.