Moet betalen met contant geld bij gemeentelijk gesubsidieerde instellingen mogelijk blijven?

Actueel

Sommige instellingen en organisaties willen af van de mogelijkheid om met contant geld te kunnen betalen. Ze willen dit uit veiligheidsoverwegingen en om kosten te besparen.

DUS Weert en de PvdA constateren dat er inwoners zijn die om uiteenlopende redenen toch genoodzaakt zijn om met contant geld te betalen, bovendien zijn er tal van mogelijkheden om contant geld, een wettelijk betaalmiddel, op een veilige manier te innen.

Beide partijen vinden dat men bij door de gemeente gesubsidieerde organisaties gewoon met contant geld moet kunnen betalen en dienen daarom samen een motie in. De gesubsidieerde organisaties zijn daarbij dan wel vrij in de wijze waarop zij het betalen met contant geld in stand willen houden.

De motie wordt tijdens de vergadering gewijzigd, door alle fracties ingediend en vervolgens unaniem aanvaard. De motie draagt het college van B&W op om:

  1. Bij het toekennen van subsidie aan professionele instellingen als aanbeveling mee te nemen dat betalingen met alle wettige betaalmiddelen, dus ook met contant geld, mogelijk moet zijn en blijven, met dien verstande dat de subsidieontvangende organisaties vrij zijn in de wijze waarop zij het betalen met contant geld in stand houden.
  2. Betalingen met alle wettige betaalmiddelen, inclusief contant geld, aan de balie van de gemeente mogelijk te laten zijn en blijven.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.