Ligt City Marketing Weert op zijn gat of is er nog hoop?

Actueel

Aan de stichting City Marketing Weert is een subsidie verleend van €375.000 daarnaast zijn er afspraken gemaakt over wat de verwachtingen zijn ten aanzien van City Marketing.

De fractie van DUS Weert stelt over City Marketing de onderstaande schriftelijk vragen en vraagt om een mondelinge beantwoording tijdens de eerstvolgende vergadering van de Commissie Ruimte en Economie op 5 april.

 1. Nu blijkbaar personeel niet meer actief is of ziek thuis zit is onze vraag in hoeverre dit invloed heeft op de uitvoering van plannen en wat het risico is nu deze situatie is ontstaan?
 2. Sinds wanneer zijn er problemen bij City Marketing? Wat is de actuele bezetting?
 3. Model 2 basis is uitgangspunt. Er komt jaarlijks een evaluatie. Kan de evaluatie over 2022 ter beschikking van de raad worden gesteld?
 4. Graag een specificatie van de kosten/uitgaven vanaf april 2021. Jaarlijks wordt er € 375.000 beschikbaar gesteld.
 5. Wat is de stand van zaken van het mediaplan?
 6. Is er al een meetmoment geweest zoals gesteld in het plan strategie en organisatie? En wat zijn daaruit de conclusies?
 7. In hoeverre heeft de gemeente controle uitgevoerd op de voortgang? Er is iemand adviseur binnen de gemeentelijke organisatie die structureel verantwoordelijk is voor het onderdeel City Marketing en die regie voert op verschillende momenten. Die duiding willen wij aan deze vraag geven.
 8. Op welke momenten is er door de gemeente overleg gevoerd met de stichting? (zie foto met 2 extra bepalingen in de subsidiebeschikking).
 9. Wat is er uitgevoerd van het activiteitenplan 2022.
 10. Kan de portefeuillehouder de huidige situatie schetsen?
 11. Waarom functioneert City Marketing niet zoals het moet?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.