Is er nog toekomst voor een logistiek centrum op Kanaalzone-II ?

Actueel

Wat is het gevolg van het besluit om deze ontwikkeling op Kanaalzone-II toe te staan? Is er als deze ontwikkeling er toch komt sprake van een structurele onomkeerbare ontwrichting van het woon- en leefklimaat van omwonenden en het omringende gebied?

Al vanaf het moment dat bekend wordt dat er een logistiek centrum/warehouses gaan komen op Kanaalzone-II hebben DUS Weert, het CDA en de PvdA kritische vragen gesteld over de wenselijkheid van deze ontwikkeling.

Dit krijgt zijn vervolg in diverse vergaderingen en resulteert in de raadsvergadering van 28 oktober tot een unaniem ingediende motie waarin de voltallige gemeenteraad aangeeft geen vestiging van grootschalige logistieke centra van 4 hectare of groter in het gebied Kanaalzone-II te willen en draagt daarbij het college van B&W op om dit nadrukkelijk te betrekken bij de afwegingen rondom de lopende vergunningsaanvragen.

Gezien de bezwaren vanuit de directe omgeving maar ook die van een groot aantal wijkraden vindt DUS Weert dat mocht het college van B&W besluiten om deze ontwikkeling toch toe te staan, men een heel groot gedeelte van de inwoners van Weert in de kou laat staan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.