Huishoudboekje van de gemeente Weert – waar gaat uw belastinggeld naartoe?

Actueel

Elk jaar in NOVEMBER stelt de gemeenteraad de BEGROTING vast voor het jaar dat gaat komen. Daarin staan alle plannen van de gemeente inclusief de inkomsten en de uitgaven. Burgemeester en Wethouders moeten ervoor zorgen dat al die plannen worden uitgevoerd.

In JUNI krijgt de gemeenteraad een tussenstand. Dat gaat via een TUSSENRAPPORTAGE. Daarin leggen Burgemeester en Wethouders de tussenstand van zaken uit van hetgeen in november van het voorgaande jaar bij de begroting is afgesproken.

JUNI is ook de maand waarin de raad de KADERNOTA ontvangt. In dat document doen Burgemeester en Wethouders voorstellen voor het uitwerken van de begroting in NOVEMBER van dit jaar.

Maar dat is nog niet alles. In JUNI ontvangt de gemeenteraad ook nog de JAARREKENING van het afgelopen jaar. Want …. een begroting maken vol plannen is nodig maar …. het eindresultaat is nog belangrijker.

Alles bij elkaar wordt dit de begrotingscyclus genoemd.

Op 21 juni heeft de gemeenteraad de volgende documenten voor de eerste keer besproken in een zogenaamde commissievergadering:

  • DE JAARREKENING 2022.
  • DE TUSSENRAPPORTAGE 2023.
  • DE KADERNOTA 2024.

Vervolgens heeft de gemeenteraad op 6 juli een hele dag gereserveerd om, samen met Burgemeester en Wethouders een definitief oordeel te vellen over al deze documenten.

DUS Weert heeft over JAARREKENING, TUSSENRAPPORTAGE en de KADERNOTA een aantal vragen gesteld. Deze zijn te lezen via de betreffende link.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.