Hoe staat het met de werkzaamheden op Moesel?

Actueel

Het vervangen van rioleringen, de aanleg van gescheiden waterafvoeren en wadi’s, de vergroening en de herinrichting van straten op Moesel heeft een grote impact op de wijk en de bewoners. Via de Bouwapp worden bewoners regelmatig op de hoogte gehouden van lopende zaken.

DUS Weert vraagt zich af hoe de situatie met betrekking tot het project wijkgerichte aanpak riolering Moesel fase 1 er momenteel bij staat en stelt hierover o.a. onderstaande vragen:

  • In welke straten zijn de geplande werkzaamheden al wel en welke nog niet gerealiseerd?
  • Welke straten binnen het werkgebied zijn 5.00 meter en welke 5.40 meter breed?
  • Worden de straten die momenteel 5.00 meter breed zijn nog nader onderzocht op voldoende wegbreedte in relatie met de verkeersveiligheid?
  • Is de einddatum van het project nog steeds actueel en/of haalbaar?

Lees hier de antwoorden van het College van B&W.

OPMERKING:

  • De blauw gekleurde straten op het kaartje zijn uitgevoerd met een breedte van 5.00 meter.
  • In onderstaand schema staat de planning per straat voor de afgelopen en komende periode aangegeven.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.