Hoe kijkt DUS Weert naar het ‘Gemeentelijk Huishoudboekje’ voor 2023?

Actueel

In deze tijd waarin de inflatie torenhoog is en ook de energieprijzen ongekend hoog zijn presenteert het College van B&W van Weert een Begroting waarin torenhoge ambities staan. DUS Weert had liever gezien dat de ambities meer waren afgestemd op de huidige tijd waarin we leven en dat betekent minder nieuwe dingen, maar kiezen voor wat het belangrijkste is, en dat zijn de inwoners.

De Algemene Beschouwingen van DUS Weert hebben dit jaar als titel ‘Alle remmen los!’ en geven de visie van DUS Weert op de Begroting 2023 van de Gemeente Weert.

DUS Weert dient daarom tijdens de begrotingsbehandeling voorstellen in om aan te geven hoe zei het liefst zien dat het geld van de gemeente in het komend jaar besteed dient te worden. Dit alles gebeurt tijdens de raadsvergadering van 10 november door het indienen van moties en amendementen, waarmee de Begroting 2023 en dus ook de plannen van het College van B&W kunnen worden aangepast.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.