Hoe is het parkeren op Beekpoort-Noord geregeld?

Actueel

Op 14 februari 2023 heeft het College een besluit genomen over parkeren op Beekpoort-Noord. Conform de vastgestelde stedenbouwkundige visie (5 februari 2020) en het daarin opgenomen programma van eisen, waarbij t.a.v. parkeren de volgende parkeernorm wordt gehanteerd: 1 parkeerplaats per grondgebonden woning (zonder eigen parkeerplaats) en 1,5 parkeerplaats per appartement.

De beleidsregels zijn door het College aangepast en het besluit wordt geëffectueerd. DUS Weert stelt hierover aan het College van B&W de volgende vragen:

 1. Bewoners zonder eigen parkeergelegenheid komen in aanmerking voor één vergunning. Zijn de kosten voor deze vergunning € 36,50 per jaar?
 2. Is de digitale visiteregeling zoals die van toepassing is in zone 3 hier ook van toepassing?
  a) Zo ja, voorzien de aangelegde parkeerplaatsen in de behoefte en waar zijn die gesitueerd?
  b) Zo nee, is het dan mogelijk om een digitale visiteregeling te treffen op parkeerterrein Centrum-Noord.
 3. In het besluit wordt aangegeven dat nieuwe bewoners met meer dan een auto of een eigen parkeergelegenheid, in aanmerking komen voor een parkeerabonnement op parkeerterrein Centrum-Noord. De kosten hiervoor bedragen € 288,20 per jaar. Hoe hoog is het tarief op de Walburgpassage (bovengronds)?
 4. Parkeren in zone 1 en 2 op straat kost voor aanwonenden € 144,20 per jaar. Is erover nagedacht om het tarief voor de bewoners van deze nieuwe wijk aan te passen naar € 144,20 per jaar? Naar de mening van DUS Weert kan het niet zo zijn dat bewoners die buiten het centrum wonen meer betalen dan bewoners in het centrum.
 5. In hoeverre maken bedrijven op Centrum-Noord nog gebruik van parkeerterrein Centrum-Noord?
 6. Hoe ziet de invulling van de parkeerplaatsen in dit gebied eruit?
 7. Zijn er voldoende mogelijkheden in dit gebied om de afgesproken parkeernorm te behalen zeker gezien de ontwikkelingen t.a.v. de woningbouw en de bouw van het politiebureau?
 8. Hoeveel parkeerplaatsen worden er gerealiseerd voor mensen met een beperking en voor elektrische voertuigen?
 9. Op welke manier zijn de bewoners geïnformeerd over de parkeermogelijkheden?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.