Herindicering huishoudelijk hulp via de WMO

Actueel

In de raadsvergadering van 14 december j.l. komt de Herindicering huishoudelijk hulp via de WMO aan de orde.

Met de invoering van het resultaatgericht indiceren heeft de gemeente Weert, met de beste bedoelingen, de afgelopen jaren willens en wetens een indicering gehanteerd die door de Centrale Raad voor Beroep naar de prullenbak is verwezen. Daardoor moeten al deze indiceringen opnieuw worden gedaan op basis van uren indicering.

DUS Weert heeft meer dan een jaar geleden, de toenmalig wethouder, ervoor gewaarschuwd dat het Weerter systeem juridisch geen stand zou houden. Daarom is DUS Weert van mening dat mensen die er door de herindicering op achteruit gaan blijvend hun oude rechten moeten behouden. Om dit te bewerkstelligen dient DUS Weert een amendement in; dat wordt door de andere fracties echter niet gesteund.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.