Help bewoners met tegemoetkoming uit Tijdelijk Noodfonds Energie

Actueel

Raadslid Conny Beenders van DUS Weert roept op 8 februari het College van B&W op om de inwoners te ontzorgen wat betreft het invullen van ingewikkelde formulieren om een tegemoetkoming vanuit het Tijdelijke Noodfonds Energie te ontvangen en stelt de volgende vragen aan het College van B&W:

  1. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat er hulp wordt geboden aan de inwoners die worstelen met het invullen van de formulieren? Dit kan alleen online en voor heel veel mensen is dit echt onmogelijk.
  2. Het is bij de gemeente bekend wie eerder de energietoeslag hebben ontvangen. Is het mogelijk om deze mensen, zonder aanvraag, automatisch de nieuwe tegemoetkoming te doen toekomen? Zo nee waarom niet?
  3. Hoe gaat u ervoor zorgdragen dat alle inwoners die gebruik kunnen maken van het tijdelijke noodfonds energie, geïnformeerd gaan worden?

Het is zaak dat de inwoners niet te lang wachten met de aanvraag. Vandaar dat zo snel mogelijk onze inwoners informeren en van dienst zijn echt noodzakelijk is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.