Heeft de gemeente Weert een convenant minnelijke schuldhulpverlening?

Actueel

Het is algemeen bekend dat de oplopende inflatie, gestegen energiekosten en afnemende koopkracht niet alleen de lagere inkomensgroepen maar ook de middeninkomens treffen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal deze ontwikkeling gaan leiden tot een toename van het aantal huishoudens dat te maken zal krijgen met financiële problemen. Voor de betreffende inwoners gaat het om veel schaamte, levert het stress op en een sociaal isolement, een welhaast vicieuze cirkel. Het leidt tot een grotere vraag in schuldhulpverlening voor gemeentes en dat kost de overheid veel geld en ambtelijke inzet.

DUS Weert heeft kennisgenomen van het landelijke convenant van de NVVK lokale overheid. Dit convenant biedt de mogelijkheid om met minder inspanningen sneller duidelijkheid te geven over schuldregelingen.

DUS Weert stelt daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Bent u bekend met het convenant minnelijke schuldhulpverlening van de Nederlandse Vereniging voor het Volkskrediet (NVVK) en dat de gemeente Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen dit convenant ondertekent hebben?
  2. Bent u bereid het convenant nader te onderzoeken en deel uit te laten maken van het aanvalsplan armoede? Zo ja graag een toelichting en zo nee dan graag beargumenteren.
  3. Ziet u de meerwaarde voor de gemeente Weert om enerzijds te besparen op de ambtelijke inzet en anderzijds schuldenaren direct de gewenste duidelijkheid te verschaffen? Zo ja graag een toelichting en zo nee dan graag beargumenteren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.