Evenementenvergunning voorjaarsmarkt/braderie al na 13 dagen verleend

Actueel

De fractie DUS Weert stelt op 9 maart Artikel-40 vragen over de verleende evenementenvergunning voor de voorjaarsmarkt/braderie op 18 maart 2023 want voor dit evenement is de vergunning al verleend na 13 dagen; aanvraag op 15 februari 2023 en goedkeuring verleend op 27 februari 2023.

DUS Weert wil benadrukken dat zij geen bezwaar heeft tegen activiteiten die reuring brengen in de binnenstad. Maar door af te wijken van de vastgestelde regels kan er willekeur ontstaan.

Vragen art. 40 RvO inzake verleende evenementenvergunning voorjaarsmarkt/braderie op 18 maart 2023.

Geacht college,

De gemeente Weert heeft regels vastgesteld voor het aanvragen van een evenementenvergunning. In de regels staat o.a. dat: een vergunningsplichtig evenement of activiteit vóór 15 november van het nieuwe kalenderjaar moet worden aangemeld via het digitale formulier ‘vooraankondiging evenement of activiteit’. Dit om te kijken of er wordt voldaan aan de regels per evenementenlocatie. Staat het evenement of de activiteit niet op de evenementenkalender en dient u de aanvraag later in, dan is het niet vanzelfsprekend dat uw evenement door kan gaan.

De voorjaarsmarkt/braderie 18 maart 2023 betreft een markt met 60 kramen die plaatsvindt van 10.00 tot 17.00 uur. Op 15 februari 2023 is er een vergunningaanvraag in gediend voor deze voorjaarsmarkt/braderie. De vergunning is op 27 februari 2023 verleend.

Over deze vergunningverlening heeft DUS Weert een aantal vragen:

  1. Is er een vooraankondiging gedaan? Zo nee, waarom is hier een uitzondering gemaakt?
  2. De aanvraag voor een evenement of activiteit moet, in principe, voor een klein evenement 8 weken en voor een middelgroot of groot evenement 14 weken voorafgaand aan de datum van het evenement worden ingestuurd. De aanvraag voor deze voorjaarsmarkt/braderie is op 15 februari 2023 ingediend. Op 27 februari 2023 is hiervoor de vergunning afgegeven. Welke argumenten zijn er om af te wijken van de regels die zijn vastgesteld? Wordt met deze afwijking een precedent geschapen of wordt er vaker afgeweken van de regels en zo ja, in welke gevallen?
  3. Indien er wordt afgeweken van de regels is er dan voorafgaand overleg met de portefeuillehouder of wie is bevoegd?
  4. In hoeverre is er, voorafgaand aan de vergunningverlening, overleg gevoerd met de marktkooplui, de ondernemers van de Langstraat, Maasstraat en Stationsstraat, city marketing Weert en door wie is dit overleg gevoerd?
  5. Hoe is er nadat de vergunning is verleend gecommuniceerd met marktkooplui en ondernemers van de Langstraat, Maasstraat en Stationsstraat?
  6. De voorjaarsmarkt/braderie is op zaterdag 18 maart a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. De reguliere weekmarkt is van 9.00 tot 16.00 uur. Waarom is gekozen voor van elkaar afwijkende tijden voor beide activiteiten? In hoeverre is er gekeken naar de mogelijke logistieke problemen en de verkeersafwikkeling. En hoe worden die gestroomlijnd?
  7. Is bekend of er tijdens de markt ook standwerkers aanwezig zullen zijn?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.