DUS Weert stelt vragen over het huidige evenementenbeleid

Actueel

In de raadsvergadering van 8 mei werd voor het eerst gebruik gemaakt van de rondvraag. Naast DUS Weert hadden ook de Weerter VVD en Weert Lokaal over het evenementenbeleid vragen ingestuurd. Dat de antwoorden dan ook al voorafgaand aan de rondvraag in de vergadering door het college van B&W zouden worden gegeven, was ons niet bekend.

Over die antwoorden is DUS Weert echt niet tevreden en dat blijkt uit het volgende:

  • Er geen sprake van zelfreflectie is bij het college van B&W.
  • De bal wordt telkens teruggelegd bij de indieners van de aanvraag.
  • De vergunningverleners hebben blijkbaar geen beeld bij het centrum, de wijken en dorpen. Men heeft te weinig kennis de straten, pleinen, tradities, enz. Het advies is dan ook: Ga eens de straat op!
  • De veranderde regels in het uitvoeringsbeleid worden (te) stringent toegepast. Maar aanvragers in het woud van regels pro-actief meenemen is niet aan de orde.
  • Aan de hand van de evenementenkalender kan blijkbaar al bezwaar worden gemaakt. Nooit geweten dat deze daarvoor bedoeld is.

DUS Weert heeft bij een dienstverlenende organisatie toch echt een heel ander beeld.

In de rondvraag tijdens de raadsvergadering kwam het niet tot een echte discussie en blijkbaar was dat ook niet de bedoeling, zoals te zien in het videofragment.

DUS Weert gaf bij monde van Conny Beenders-van Dooren aan in de eerstvolgende commissievergadering (op 28 mei) het evenementenbeleid als agendapunt te willen bespreken. Uiteindelijk zegde portefeuillehouder Burgemeester Vlecken toe om nog voor het zomerreces met raads- en commissieleden hierover in gesprek te gaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.