DUS Weert neemt kennis van coalitieprogramma 2022-2026

Actueel

Fractievoorzitter Conny Beenders sprak namens de fractie DUS Weert onderstaande tekst uit in de raadsvergadering van donderdag 2 juni waarin het coalitieprogramma 2022-2026 werd gepresenteerd en de nieuwe wethouders werden voorgesteld.

Voorzitter,

Er is hard gewerkt om een coalitieprogramma te presenteren. Dank aan allen die hebben meegewerkt.
Voorzitter informateur Mackus concludeerde dat er weinig verschillen zijn tussen de verkiezingsprogramma’s in het algemeen en het actieprogramma van WL en DUS Weert. DUS Weert hecht er daarom waarde aan nog eens uit te spreken dat een coalitie met DUS Weert niet had misstaan. Dit zou recht hebben gedaan aan de verkiezingsuitslag. 54 % van de uitgebrachte stemmen ging immers naar WL en DUS Weert. Met 6 zetels is DUS Weert de grootste winnaar van de verkiezingen en de 2e partij van Weert.

Maar goed:
Omzien in bitterheid heeft geen zin. Weert moet vooruit. De inwoners rekenen op ons en de stad heeft een goed stadsbestuur nodig. DUS Weert wil graag op een constructieve manier samenwerken met de collega partijen.

Het coalitieprogramma:
Zoals in het voorstel is aangegeven is het een programma op hoofdlijnen.

  • Op de inhoudelijke aspecten komen wij terug bij de uitwerking van het programma. En de raadsvoorstellen die worden voorgelegd.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van het coalitieprogramma:

  • Er staan nogal wat PM posten in de het programma.
  • Er wordt bij de actiepunten diverse malen gesproken over plannen maken en het doen van onderzoek. Dat is erg vrijblijvend.
  • Er is in het programma te weinig aandacht voor de vergrijzing. Vitaal en veilig ouder worden mag van DUS Weert een belangrijk thema worden. En is nu totaal onderbelicht.
  • U geeft aan jongeren te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Wij nemen aan dat u bedoelt bij de voorbereiding en de uitvoering. Want over het beleid gaat de gemeenteraad.
  • Onderwijs blijft wat onderbelicht.
  • Verder willen wij u erop attenderen dat de ingebruikname voor personenvervoer van de spoorlijn Eindhoven-Weert-Hamont-Antwerpen ook kan gaan leiden tot meer goederenvervoer. Dat betekent 24 uur per dag een ernstige aantasting van de leefbaarheid voor een groot gebied rond de spoorlijn. Daar is in het verleden onderzoek naar gedaan. Bezint eer ge begint. Graag aandacht hiervoor.
  • Tot slot: Wij vinden de opbouw in zes programma’s interessant. Wat DUS Weert betreft aanleiding om de indeling van de programmabegroting eens onder de loep te nemen en om die in lijn te brengen met de opbouw van dit coalitieprogramma.

Cris de coeur:
Op verschillende terreinen verwacht de lokale overheid steeds meer eigen verantwoordelijkheid, participatie en aanpassingsvermogen van de inwoners. Weten we wel wat inwoners allemaal wel of niet kunnen en doen? Aannames kloppen die wel? Het wordt tijd dat de gemeente een kijkje neemt in de wereld van haar inwoners. Meten is immers weten. DUS Weert wil het college oproepen om vooral oog te hebben voor de problemen van onze inwoners en bedrijven. Ga in gesprek en luister en probeer te begrijpen wat er speelt.

DUS Weert neemt kennis van het coalitieprogramma.

Fractie DUS Weert

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.