Column: Alex in Wonderland – De Ronde van Vlaanderen & de Begroting 2023.

Actueel

In zijn 5e column -Alex in Wonderland- neemt Alex u mee in de wonderlijke wereld van de Weerter politiek.

De Ronde van Vlaanderen & de Begroting 2023
De Ronde van Vlaanderen wordt in België de ‘Hoogmis’ van het wielerseizoen genoemd. Er is geen dag waar echte wielerliefhebbers zo naar hunkeren als de eerste zondag van april. De behandeling van de begroting door de gemeenteraad is de ‘Hoogmis’ van het politieke jaar in Weert. Of er bij de Weertenaren dezelfde hunkering is naar de eerste donderdag van november valt echter te betwijfelen. De publieke tribune was met een tiental bezoekers maar mager gevuld.

Met het vaststellen van de begroting door de raad, krijgen burgemeester en wethouders toestemming van de raad om in 2023 een dikke 180 miljoen euro te besteden. Aan het vaststellen van de begroting gaat een heel circus vooraf.

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling stellen de raadsfracties honderden schriftelijke vragen die na beantwoording meestal verder geen rol meer spelen bij het behandelen van de begroting. Vervolgens dienen de raadsfracties vooraf schriftelijke moties en amendementen in. De bedoeling daarvan is om wijzigingen aan te brengen in de begroting.

Naar ‘goed gebruik’ worden de meeste moties en amendementen door burgemeester en wethouders op voorhand afgewezen. Alleen de wijzigingen waarvan vooraf vaststaat dat ze door een meerderheid van de coalitie worden gesteund komen door de ballotage.

Zo staat bij het begin van de begrotingsbehandeling de uitkomst feitelijk al vast. Niettemin wordt er dan vervolgens nog tien uur gepalaverd over de uitkomst, die zoals gezegd ,al goeddeels vaststaat.

De begroting 2023 (het huishoudboekje) is op 10 november door de raad goedgekeurd. Dit huishoudboekje heeft een tekort van circa 1,5 miljoen. Maar door een greep in de reserves (het spaargeld) is dit weggepoetst.

DE UITKOMST
Hoe dan ook. In 2023 gaan de lasten voor de burgers en bedrijven omhoog en gaat het eigen vermogen van de gemeente omlaag. Je eigen huis opeten noemen ze dat. Weert gaat vanaf 2023 bovendien miljoenen uitgeven aan nieuwe dingen terwijl het nu al bijna zeker is dat er de komende jaren veel minder geld van het Rijk gaat komen. Al met al geen wenkend perspectief.

Tot slot dit nog:
Wat valt er verder nog te melden over deze begrotingsbehandeling? Eigenlijk niets. Dat is jammer want met een vrouwencollege zou je toch verwachten dat er tenminste nog iets te melden zou zijn over de outfit van de dames. Niet dus!

ALEX.
November 2022

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.