Column: Alex in Wonderland – Beheren en Besturen

Actueel

In zijn 9e column neemt Alex u mee in de wonderlijke wereld van de Weerter politiek.

Voorafgaand aan het Kerstreces (Kerstvakantie) is het een drukke tijd in de politiek. Op de raadsagenda van 20 december staan enkele belangrijke zaken. Hierbij enkele hoogtepunten.

Raadsvoorstel Slotwijziging. Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de raad hoeveel geld het college krijgt om de plannen in dat jaar uit te voeren. Wanneer het geld niet wordt besteed kan het college aan de raad vragen om het geld over te hevelen naar het volgende jaar. Bij twee voorstellen fluit de raad het college terug. Het in 2023 niet opgemaakte geld voor klimaatverbetering en de aanpak van het oneigenlijke grondgebruik, samen een kleine €500.000,- mag niet worden overgeheveld omdat er in 2024 volgens de raad genoeg geld beschikbaar is. Het geld moet daarom terug in ‘de spaarpot’ van de gemeente.

Raadsvoorstel project Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur. Bij maatschappelijke voorzieningen moet u denken aan buurthuizen, sporthallen, wijkaccommodaties en culturele centra. De gemeente vraagt zich al jaren af of deze voorzieningen (gebouwen) in de toekomst allemaal in stand kunnen worden gehouden. Daarom wordt er onderzocht welke voorzieningen kunnen blijven bestaan en welke voorzieningen in de toekomst mogelijk dicht moeten. Omdat niemand op z’n geweten wil hebben dat er accommodaties dicht gaan wordt er al jaren om de hete brij heen gedraaid. Zo ook nu. De meningen zijn verdeeld. Doorgaan met het onderzoek of kiezen voor maatwerk oplossingen bij problemen. De verantwoordelijk wethouder wil door met het onderzoek en verdedigt het raadsvoorstel met verve. De raad is echter niet overtuigd. Het raadsvoorstel wordt door een meerderheid van de raad weggestemd. Daarmee is het college terug bij af en ligt het project van de herijking stil.

Verdozing in Weert. Op het oude Philips terrein aan de Industriekade/Kanaalzone komt, tot groot verdriet van de omwonenden en de raad, een mega logistiek centrum. In de volksmond ook wel een ‘doos’ genoemd. In zo een centrum vindt opslag en distributie van producten plaats. Deze activiteiten leiden tot veel extra verkeer in de omgeving. De raad probeert uit alle macht om de vestiging tegen te houden en stelt het college voor om de grond, als gemeente, desnoods aan te kopen. Na wat rekenwerk blijkt een verlies van circa 30 miljoen euro. Dat is zelfs de raad te gortig.

Om te voorkomen dat zo een situatie zich in de toekomst weer voordoet wil de raad van het college daarom de toezegging dat het college zich maximaal in zal spannen om de vestiging van nieuwe logistieke bedrijven te voorkomen. Kortom geen verdere ‘verdozing’ als het even kan. Daartoe dient de raad een ‘redden wat er te redden valt’ motie in. De verantwoordelijk wethouder is van goede wil maar kan niet garanderen dat Weert in de toekomst verschoond blijft van verdere ‘verdozing’. De raad heeft daar geen oren naar een neemt een daartoe ingediende motie unaniem aan. Daarmee bijt het college tijdens deze raadsvergadering opnieuw in het zand.

Een aantal dingen zijn tijdens deze laatste raadsvergadering in 2023 duidelijk geworden:

  • Het beheer (de zorg en de verantwoordelijkheid) van de aan het college toevertrouwde dossiers is op orde. Het bestuur (leidinggeven, zorgen dat de uitvoering in de juiste richting gaat) kan beter.
  • De raad laat zich niet meer met een kluitje in het riet sturen.

De net benoemde wethouder Thomas van Gemert zat erbij en keek ernaar. Van Gemert heeft een goed ontwikkelde politieke antenne en heeft, niet onbelangrijk, gevoel voor humor. Wellicht is hij degene die een nieuwe impuls kan geven aan de verbinding tussen College en Raad.

ALEX.
December 2023

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.