Belastingverordeningen en tarieven – OZB-woningen

Actueel

In de raadsvergadering van 14 december j.l. worden de Belastingverordeningen en tarieven besproken. Een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van DUS Weert is de ambitie om de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden.

DUS Weert wil niet dat de OZB op woningen wordt geïndexeerd op 2,4% en pleit er samen met het CDA en de PvdA voor om de OZB op woningen voor 2023 niet te verhogen. Het is namelijk niet alleen de OZB die leidt tot hogere lasten, want juist de stapeling van hogere gemeentelijke belastingen en tarieven leidt bij mensen tot financiële problemen en wanhoop!

Via een amendement willen DUS Weert, CDA en PvdA deze indexering van 2,4% voorkomen; dat haalt het echter niet en wordt met 17 stemmen tegen (Weert Lokaal, VVD, D66) en 12 stemmen voor verworpen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.