Afvaardigingen van Parkmanagement Weert en van de Rogstaekers komen Fracties bijpraten

Actueel

DUS Weert organiseert regelmatig thema-uurtjes waarin verenigingen, organisaties en anderen uit de Weerter samenleving ons kunnen bijpraten over actuele zaken. Maandag 25 maart ontvangen we eerst een afvaardiging van Stichting Parkmanagement Weert en daarna een afvaardiging van V.V. de Rogstaekers.

Stichting Parkmanagement Weert
Wat doet Stichting Parkmanagement Weert en welke doelen worden nagestreefd? Dat horen wij graag van Natasja Geelen (Parkmanager), Geert van den Boomen (Joosten/Nukamel) en Rolf Derckx (LOA/Aldor). Er wordt zoal ingegaan op onderstaande items.

  • Is lokaal industriebeleid haalbaar en zinvol en wat vindt Parkmanagement hiervan?
  • De Gemeente streeft naar meer samenwerking binnen de Brainportregio, met Keyport en SML. Hoe kijkt Parkmanagement Weert aan tegen deze ontwikkelingen?
  • Onwenselijke ‘verdozing’ logistieke sector, huisvesting arbeidsmigranten, toename vrachtverkeer in en om Weert, dagelijkse verkeerscongestie. Welke rol kan Parkmanagement spelen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen?

Stichting Parkmanagement Weert geeft aan dat door de gemeentelijke cofinanciering de gezamenlijke ambities van de Bedrijvenverenigingen/BIZ-en en de Gemeente worden geborgd. Hierdoor kan er continuïteit van organisatie en activiteiten en een hechte, niet-vrijblijvende publiek-private samenwerking ontstaan, waardoor er een professionalisering van organisatie kan gebeuren. Bovendien kan via Parkmanagement inhoud worden geven aan de thema’s arbeidsmarkt, veiligheid en duurzaamheid. Invulling van deze ambities draagt bij aan de versterking van het economisch (vestigings) klimaat van Weert nog voordat blijvend wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de bedrijventerreinen.

V.V. de Rogstaekers
Over de zorgen van de toekomst van de Wieerter Vastelaovundj en de perikelen rond een subsidie aanvraag (d.d. 12 april 2023), participatie in en gemeentelijke kosten van Weert als Närrische Kulturstadt en enkele actuele ontwikkelingen komen Jasper Heesakkkers (Vorst) en Emiel van Riet (secretaris) van V.V. de Rogstaekers ons bijpraten. De volgende items komen aan bod.

  • De optocht, sfeer en het straatcarnaval.
  • Tekort aan zalen en bouwlocaties.
  • Betaalbaarheid voor de consument.
  • De kosten en de veiligheid van de Vastelaovundj.
  • Het behoud van carnaval als immaterieel cultureel erfgoed voor jong en oud.
  • De vraag om als ‘vastelaovendjgemeenschap’ gebruik te kunnen maken van een accommodatie die voor de Weerter gemeenschap is gebouwd en die door de Weerter gemeenschap is betaald.
  • Hoe men denkt over de relatie tussen en de betekenis van de Wieerter Vastelaovundj en de viering Weert als Närrische Kulturstadt.

FOTO’s

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.