Afbrokkelende muurtjes en bloembakken bij stadhuis herstellen. Hoe gaan we dat doen?

Actueel

Deze week viel bij de inwoners van de gemeente Weert het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen op de deurmat. Voor veel mensen was dat juist dit jaar flink schrikken, want het was weer een behoorlijk forse aanslag. Uitgerekend in dezelfde week wordt in de media gemeld dat de kosten voor het herstel van de afbrokkelende muurtjes en bloembakken rondom het stadhuis maar liefst € 173.000 zullen gaan bedragen.

DUS Weert begrijpt dat de opdrachtverlening voor de herstelwerkzaamheden aan muurtjes en bloembakken een bevoegdheid van het College van B&W is. Toch stelt de fractie DUS Weert hierover enkele vragen aan het College van B&W.

VRAGEN:

  1. Zijn er voor de reparatie van betreffende muurtjes/bloembakken meerdere offertes aangevraagd, hoeveel zijn er dat en wanneer werden deze ontvangen?
  2. Wij zijn benieuwd naar de gespecificeerde prijsopgave voor de reparatie en herstelwerkzaamheden. Graag zien wij hiervan een kopie.
  3. Heeft het College onderzocht of er alternatieven zijn voor deze reparatie?
   1. Zo ja, welke alternatieven zijn dit, wat zijn daarvan de kosten en waarom is niet voor een van deze alternatieven gekozen?
   2. Zo nee, waarom heeft men geen alternatieve oplossingen overwogen?
  4. Hoe is het mogelijk dat tijdens de realisatie niet is opgemerkt dat de verkeerde materialen zijn gebruikt?
   1. Is de gemeente zelf verantwoordelijk geweest voor het houden van toezicht tijdens de bouwwerkzaamheden?
   2. Wat is er dienaangaande destijds contractueel vastgelegd mbt. het gebruik van verkeerde materialen en mogelijke constructiefouten?
  5. Het nieuwe stadhuis is in juli 2014 geopend (nog geen tien jaar geleden!). Valt de bouw van het stadhuis en de openbare inrichting rondom het stadhuis nog onder een garantieregeling waarop aanspraak kan worden gemaakt?
  6. Vallen alle muurtjes met basalt bedekte natuursteen aan de Stadhuispassage onder de openbare inrichting van het Stadhuis of is er een gedeelte dat onder de VVE van La Coeur Bleu valt?
  7. Niet bij alle muurtjes en bloembakken rondom het stadhuis doen zich de betreffende problemen voor. Ze komen alleen voor bij de brede hellingbanen van de Stadhuispassage aan de kant van de Driesveldlaan en Wilhelminasingel. Bij het muurtje en de bloembak bij restaurant Marees en de bloembakken in de Smeetspassage komen de betreffende problemen niet voor. Is onderzocht waarom juist op bovenstaande specifieke plaatsen schade is opgetreden?
  8. In het verleden waren er regelmatig skaters te vinden bij de muurtjes. Muurtjes, randen en hellingen zijn gewilde skate-objecten, men gebruikt ze voor het ‘grinden’ en ‘sliden’. Is de voorgenomen reparatie skate-proof?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.