Skip to main content

Zinderende zinnen-grenzen & de Trumpsteak

By 1 november 2016september 29th, 2019Archief Column

Door Rob van Dooren

regenboog01Zinderende zinnen hechten aan papier of zetten zicht vast in je hoofd. Zinderende zinnen waren er in overvloed de afgelopen maanden. Eerst in het Verenigd Koninkrijk en even later in de Verenigde Staten. Met de verkiezingen in aantocht in Nederland, Frankrijk en Duitsland zullen er nog heel wat zinderende zinnen volgen de komende tijd.

Goed beschouwd gaan die zinderende zinnen, groot of klein, allemaal over grenzen. Grenzen aan globalisering, grenzen aan flexibilisering, grenzen aan bezuinigingen, grenzen aan inkomensongelijkheid, grenzen aan immigratie, grenzen aan zelfverrijking, grenzen aan ongebreidelde economische groei, grenzen aan hufterig gedrag, grenzen aan grenzeloosheid, etc…

Het stellen van grenzen zit in de genen van de mens. Denk maar aan de opvoeding en aan de eerste spelletjes Landjepik die je als kind speelde. Grenzen bakenen af en scheppen duidelijkheid. Je moet het doen binnen de grenzen die we met elkaar stellen. Daarom moeten grenzen in balans en rechtvaardig zijn. Ze moeten ruimte geven en tegelijk beperken, want de ruimte die de een neemt, beperkt de ruimte van de ander.

Gedwongen grenzen leiden tot conflicten. Gedwongen grenzen houden uiteindelijk geen stand. Zie het Oostblok en het Midden-Oosten. Dat geldt overigens ook voor gedwongen grenzeloosheid. De door de financiële en politieke elite min of meer afgedwongen economische en monetaire grenzeloosheid in Europa houdt geen stand bij gebrek aan politiek draagvlak. Daar helpen geen honderd Timmermansen of Junckersen aan die, vaak met de beste bedoelingen, grenzeloosheid prediken. Ze doen dat vanuit een zekere hemelse bevlogenheid en vergeten daarbij dat ze niet meer met beide benen op de grond staan. Ze zijn het contact met de samenleving kwijtgeraakt.

Mensen die dagelijks met hun ‘poten’ in de modder van de samenleving staan ervaren als eersten dat grenzen zijn bereikt en toe zijn aan herijking. In het gunstigste geval leidt dit tot nieuwe georganiseerde belangenbehartiging. In het slechtste geval tot burgerlijke ongehoorzaamheid met alle risico’s van dien.

De Zwijgende Meerderheid van burgers bestaat en zwijgt niet meer. De Zwijgende Meerderheid heeft ontdekt dat juist het democratisch bestel en het gebruik maken van democratische rechten
kan leiden tot fundamentele verandering. Daarom dienen democratie en grondrechten bewaakt, beschermd en gekoesterd te worden, omdat ze binnen de grenzen die we samen hebben bepaald ruimte geven aan anders denken en anders doen.

Het is te hopen dat de leidsmannen en vrouwen van de toekomst in hun zoektocht naar nieuw elan en naar nieuw evenwicht in de samenleving, die democratische verworvenheden en grondrechten in acht nemen en respecteren.

Eigenlijk is het Verrassingsmenu dat we met de ‘BrEGGSit’ als voorgerecht en de ‘TrumpSteak’ als hoofdgerecht nu voorgeschoteld krijgen helemaal geen verrassing. Van Wereldkeuken terug naar Moeders kookpot. Liefhebbers genoeg!

Leave a Reply