Skip to main content

Zienswijzen overgenomen tijdens lange raadsvergadering van 11 maart.

Ondanks dat er op de agenda van de gemeenteraad van 11 maart maar enkele bespreekpunten stonden, duurde deze vergadering toch nog tot middernacht. Debet hieraan waren vooral de bespreking van het ‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019’, waarover al eerder werd bericht, en agendapunt de ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’.

‘Voor de behandeling van het agendapunt ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ diende DUS Weert drie zienswijzen in; twee van de drie voorstellen werden overgenomen.

1. De zienswijze van DUS Weert over onderscheid tussen commerciële en ideële evenementen werd unaniem aanvaard. Wethouder Gabriels gaf aan dat men dit nog allemaal gaat uitwerken met de richting die DUS Weert eraan geeft en zegt met deze zienswijze te kunnen leven.

2. De zienswijze van DUS Weert over precariorechten werd door DUS Weert ingetrokken nadat wethouder van Eijk aangaf deze zienswijze te kunnen overnemen en te gaan verwerken in de precarioverordening.

3. De zienswijze van DUS Weert inzake terrasvergunningen werd door DUS Weert ingetrokken nadat wethouder van Eijk aangaf dat men afhankelijk van de situatie maatwerk wil kunnen toepassen.