Skip to main content

Zie Ginds Komt De Stoomboot …

By 14 november 2020Actueel Nieuws

Beste inwoners van Weert,

De Sinterklaascoalitie bestaande uit Weert Lokaal, VVD, CDA gesteund door D66 heeft de afgelopen drie jaar flink gestrooid met geld. Met als gevolg dat Weert miljoenen euro’s tekort komt op het huishoudboekje en dat het spaargeld van de gemeente flink is geslonken.

Dat strooien van de Sinterklaascoalitie gaat in 2021 gewoon door tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in Maart 2022. Pas daarna wordt er flink bezuinigd.

Die bezuinigingsplannen worden de komende maanden gemaakt. Weert Lokaal denkt aan het verhogen van de lokale lasten voor de burgers. De VVD oppert bezuinigingen op armoedebestrijding, leefbaarheid en cultuur. Maar ……..

MAAR WAT VINDT U ?

DUS Weert wil graag weten wat u vindt van dat bezuinigen.
Waarop moet in Weert worden bezuinigd en wie moet daar dan voor opdraaien ?

Heeft u suggesties of ideeën ???
Laat het ons weten !!!

Stuur ons uw idee(ën) per email; alle voorstellen zijn welkom !

Zoals u van DUS Weert gewend bent zullen wij rekening houden met uw ideeën en suggesties bij de onderhandelingen over de bezuinigingen.

Bij voorbaat dank voor de moeite !
 

DUS Weert
Raadsleden: Conny Beenders, Mieke Marechal, Rob van Dooren
Commissieleden: Peter Weekers, Peter van Akkerveken