Skip to main content

Wat zou u doen? 

By 8 september 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

Door Conny Beenders

Aankoop grond en opstallen houthandel Scheijmans. Lig er al nachten van wakker. Hoe moeilijk kan het zijn. 

De raad wordt gevraagd een krediet van ruim 2 miljoen beschikbaar te stellen en een bestemmingsreserve van ruim 800.000 in te stellen.
Vooropgesteld dat het hier om een voor Weert belangrijke historische plaats gaat, zul je toch een aantal zaken moeten afwegen.

We kopen de grond en opstallen van de houthandel. En de grachten. Dat wil zeggen dat de grond rondom het kasteel en het kasteel daar buiten vallen. (zie bijgevoegd kaartje). Daar komt in de toekomst een ontwikkeling maar wat en hoe is nu niet duidelijk want het blijft voorlopig eigendom van de familie. Dus niet toegankelijk voor inwoners of toeristen.

Wat wordt openbaar gebied?

Als u onder de Poort op de Biest loopt vanaf de links gelegen afscheiding van het kasteel en alles wat rechts van de poort ligt.

De te kopen grond is vervuild en kan archeologisch gezien interessant zijn. De sanering van de grond komt voor rekening van de gemeente. Zit nog niet in de ruim 2 miljoen euro. De daken van de opstallen bevatten asbest. Die moeten ook worden gesaneerd.

Wat is het beoogde resultaat van de aankoop:

Aanleg van een parkachtige tuin. Zie bijgevoegde impressie.
De inwoners zouden mee kunnen denken over de inrichting. Als het park is ingericht is dat voorlopig het openbare deel.
De vraag is dan wil je hier zoveel geld uitgeven of kies voor een totale herinrichting van je bestaande stadspark.

Natuurlijk begrijpen we dat overlast veroorzakende bedrijven en bedrijven die uit milieu oogpunt eigenlijk niet in een centrum of woonwijk thuishoren willen uitplaatsen. Maar er is enorm veel geld mee gemoeid. En wil je dan die keuze maken?

Als ik kijk naar Swinnen op Leuken dan is daar vanuit de wijk al jaren een roep om het bedrijf uit te plaatsen en is de overlast zeer duidelijk aanwezig. 

Vanuit de omwonenden op de Biest heb ik nooit iets gehoord over overlast!

Vergelijkbaar is een bedrijfshal aan de Groenstraat. Ook daar wordt hout afgeleverd en kunnen auto’s af en toe niet door. Ook hier ligt een groot oppervlak aan asbest midden in een woonwijk. Hier hoor je ook niemand over. Maar het is natuurlijk gevaarlijk.

Wat zou u doen? 

Als u meer wil weten over dit dossier klik dan op deze link:
https://gemeenteraad.weert.nl/…/Raa…/2017/13-september/19:30

conny.beenders@dusweert.nl