Skip to main content

Wat zou u doen?

By 6 oktober 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

Op woensdag 25 oktober moet de gemeenteraad van Weert een besluit nemen over een kredietaanvraag voor de renovatie, het geschikt maken van het gebouw voor de functie museum en herinrichting van het museum. 

Renoveren van dit gebouw kost rond de 2 miljoen euro. Datzelfde bedrag komt er nog bij om het gebouw geschikt te maken voor de functie museum en daarnaast is de herinrichting van het museum opgenomen in dit voorstel. Om u meer inzicht te geven in het voorstel voeg ik een link naar het raadsvoorstel bij:

Even een paar opmerkingen:

*de afgelopen 30 jaar is er weinig tot niets aan onderhoud van dit monument gedaan. 

*het gaat even niet over de foto van hoe het museum er mogelijk uit komt te zien. Het gaat erom of er een museum in Weert moet zijn en of een totale upgrading van dit museum u 4 miljoen euro waard is.

*de Provinciale bijdrage bedraagt 1 miljoen euro voor geschikt maken en herinrichting en dat wil zeggen dat na aftrek van dit bedrag de kosten om het gebouw geschikt te maken als museum en herinrichting op 1 miljoen euro uitkomen (buiten de renovatie).

*naast de boven genoemde kosten zijn er ook nog de jaarlijks terugkerende exploitatie lasten (€ 310.000 nog niet vastgesteld voor personeel, promotie, expositie’s enz).

Ik wil niet vergeten te vermelden dat de raad heeft aangegeven dat de historie van de stad het Leitmotiv is bij ontwikkelingen in de stad. 

Wij weten allemaal dat de slopershamer op diverse plaatsen in Weert een stuk van onze historie heeft gesloopt. De geschiedenis van de stad, de historische gebouwen dragen bij aan de beleving van de stad. 

Natuurlijk gaat het om enorme bedragen. Maar de cruciale vraag is: 

MOET WEERT EEN MUSEUM HEBBEN en IS HET U DAN DEZE FINANCIËLE BIJDRAGE WAARD?

Een reactie via info@dusweert.nl stellen wij ten zeerste op prijs.

Op 10 oktober is er een commissievergadering in het Stadhuis aan de Wilhelminasingel. Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom.