Skip to main content

Wat bereikte DUS Weert tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018?

By 21 december 2018september 29th, 2019Actueel Nieuws

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 kwamen er een aantal onderwerpen aan de orde waarover DUS Weert een duidelijke mening heeft. In het onderstaande kunt u deze 5 punten lezen.
 

Huisvesting arbeidsmigranten

 • DUS Weert pleit ervoor dat de Raad in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geïnformeerd met betrekking tot de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Weert.

Amendement Mantelzorgkaart

 • DUS Weert constateert een onrechtmatigheid in de door het college van B&W gehanteerde omschrijving van het begrip ‘mantelzorg’. Dit is geen van de andere fracties opgevallen.
 • Gelukkig kan DUS Weert de raad overtuigen om de mantelzorgvergunning en de abonnementen ongewijzigd te continueren.
 • Zelfs in zone 1 en 2 kan nu ook een mantelzorg abonnement worden aangevraagd.
 • Het amendement wordt met 18 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.
 • Tegen stemmen VVD/D66 en 5 raadsleden van Weert Lokaal.

 

Amendement Gehandicaptenparkeerplaats

 • In de Hegstraat komt de nu nog aanwezige gehandicaptenparkeerplaats te vervallen.
 • Door het amendement van DUS Weert blijft deze parkeerplaats behouden op een andere plaats binnen het gebied Hegstraat.
 • Het amendement wordt met 24 stemmen voor aangenomen.
 • Tegen stemt de fractie van de VVD.

 

Renovatie, Restauratie en Herinrichting Museum

 • DUS Weert stemt als enige tegen het voorstel van het college van B&W om i.p.v. de eerder door de raad goedgekeurde €4,1 miljoen nu toch maar €5,5 miljoen uit te gaan geven aan het museum.
 • Hiermee gaat de gemeente €1,4 miljoen extra uitgeven en wordt de afschrijvingstermijn verlengd van 25 jaar naar 50 jaar.
 • In het voorstel staat echter dat een volwaardig museum ook voor €4,1 miljoen kan worden gerealiseerd.
 • Met de oorspronkelijke investering van €4,1 miljoen zullen de jaarlasten €183.000 gaan bedragen en daarnaast zal er ieder jaar nog eens €750.000 voor de exploitatie moeten worden neergeteld. Totaal €933.000 per jaar.
 • DUS Weert wil met alle risico’s die er nog zijn, van voorlopig naar definitief ontwerp, geen extra krediet van €1,4 miljoen goedkeuren.
 • DUS Weert wil absoluut niet dat we met dit museum in dezelfde situatie terecht gaan komen als met de Poort van Limburg.
 • DUS Weert is van mening dat voor een middelgrote stad als Weert, een museum dat €4,1 miljoen gaat kosten als heel veel geld is.

 

Motie concertzaaltje in het Muntcomplex

 • DUS Weert dient een motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag in over het behoud van het concertzaaltje (voormalig RICK) in het Muntcomplex.
 • Wethouder van Eijk zegt toe dat ze opnieuw in overleg zal gaan met de geïnteresseerde initiatiefnemer om het behoud van het concertzaaltje te bespreken.
 • Deze positieve toezegging van de wethouder is voldoende om de motie in te trekken.

 

Aanvullend

 • Al met al was het een boeiende raadsvergadering.
 • DUS Weert had graag gezien dat de verordeningen en tarieventabellen van de agenda waren gehaald. De beleidsregels die bij dit agendapunt horen werden dinsdagavond om 22 uur pas ter beschikking gestel. Als raadslid wil je gewoon aan de inwoners kunnen uitleggen waarom een bepaald besluit is genomen. Eigenlijk dienen zowel de raad als de inwoners vooraf over de wijzigingen te worden geïnformeerd. Jammer genoeg is dit niet gebeurd en wij betreuren dat ten zeerste.

 

Videobeelden van de raadsvergadering bekijken?

 • Wilt u de betogen van de DUS Weert Raadsleden, Rob van Dooren en Conny Beenders-van Dooren beluisteren, dan kan dat door het videofragment bij het betreffende agendapunt van de raadsvergadering te bekijken via de link naar deze raadsvergadering.