Skip to main content

Vragen voor digitale commissievergaderingen van 18-19-20 mei al openbaar

Op 18, 19 en 20 mei zullen de commissievergaderingen digitaal worden behandeld. Alle fracties dienden hiervoor hun vragen vooraf schriftelijk in te dienen.
De vragen die DUS Weert stelde staan inmiddels bij de betreffende commissies op de website van de Gemeente Weert (te bekijken via de link naar elke commissie).

Bekijk de vragen die DUS Weert stelde voor de Commissie Samenleving & Inwoners van a.s. maandag 18 mei 2020 bij:

 • Agendapunt-8: Langzaamverkeers oversteken Laarveld Ringbaan-Noord.
 • Agendapunt-10: Huisvesting Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Bekijk de vragen die DUS Weert stelde voor de Commissie Ruimte & Economie van a.s. dinsdag 19 mei 2020 bij:

 • Agendapunt-5.2: over de voortgang gesprek geitenhouderij Grotesteeg 8A en over de aanpak leegstand binnenstad door Streetwise.
 • Agendapunt-7: over het aanplanten van nieuwe bomen en struiken in de openbare ruimte.
 • Agendapunt-8: Concept Routeplan Keyport Next Level 2021-2024.
 • Agendapunt-9: Beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021-2030.
 • Agendapunt-10: Beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische kunstwerken
  2020-2030.
 • Agendapunt-11: Uitbreiding Multimodale Terminal de Kempen Kempenweg.

Bekijk de vragen die DUS Weert stelde voor de Commissie Middelen & Bestuur van a.s. woensdag 20 mei 2020 bij:

 • Agendapunt-7: Opvang asielzoekers van Hornekazerne.
 • Agendapunt-10: Jaarverantwoording 2019 en ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord.
 • Agendapunt-11: Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en ontwerp meerjarenraming 2021-2025 BsGW.
 • Agendapunt-13: Archiefverordening gemeente Weert 2020.
 • Agendapunt-14: Implementatie Omgevingswet.