Skip to main content

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

By 19 september 2019september 30th, 2019Vragen aan het College van B&W.

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt.

Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt).

VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld?
ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van de panden rondom de Nieuwe Markt wordt waar het kan afgekoppeld in combinatie met de ondergrondse voorzieningen voor de bomen.

VRAAG-2a. Waarom wordt de Nieuwe Markt nu aangepakt? De ondernemers op de Nieuwe Markt en in de Muntpassage hebben nu opnieuw 10 weken overlast voor de boeg.
VRAAG-2b. Was het niet mogelijk om de opknapbeurt eerder uit te voeren?

ANTWOORD: We starten 7 oktober en 30 november is de geplande opleverdatum. Dit zodat de ondernemers tijdens de feestmaand geen last hebben van de werkzaamheden. De ondernemers zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
In de raadsinformatiebrief van 7 mei jl. is één en ander uitgelegd. We konden niet eerder starten omdat we de resultaten van de onderzoeken eerst moesten afwachten. Bijvoorbeeld: bodemonderzoeken, kabels en leidingen onderzoek, archeologisch onderzoek, rioolinspecties. En verdere afstemming met kermis, weekmarkt, evenementen, calamiteitenroutes en centrummanagement was noodzakelijk. Verder is het van belang om de bomen in het plantseizoen te planten.
Daarnaast was het sowieso erg lastig om de werkzaamheden te combineren door de werkzaamheden van de bouwaannemer van de Muntpassage c.q. het benodigde bouwterrein en bouwverkeer.

VRAAG-3. Kan het schema van de opknapbeurt worden toegevoegd?
ANTWOORD: Tijdens het aankomende inloopmoment zullen we de planning delen met de direct belanghebbenden. Vragen van omwonenden, ondernemers en direct belanghebbenden kunnen dan ook beantwoord worden.