Skip to main content

Vragen Artikel 40 inzake Moeselpeelweg 8 en Scheepsbouwkade 21

By 30 augustus 2018september 30th, 2019Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadsleden Rob van Dooren en Piet Scholten stelden op 28 augustus een aantal vragen aan het college van B&W over de situatie rond het perceel aan de Moeselpeelweg 8 en de Scheepsbouwkade 21. Dit naar aanleiding van diverse publicaties in diverse media.
BRON FOTO: Weert-de-Gekste

Een korte toelichting:
In de commissie Ruimte van januari 2017 is een presentatie getoond over de ontwikkelingen rond Moeselpeelweg 8 en Scheepsbouwkade 21. In die presentatie wordt onder andere het volgende gemeld over het perceel Moeselpeelweg 8:
2016 November: Een derde partij verwijdert materialen van het terrein. Er wordt direct schade toegebracht aan het milieu doordat emballage beschadigd wordt waardoor stoffen direct in de bodem geraken. Besluit om directe bestuursdwang toe te passen door werkzaamheden stil te leggen en terrein af te sluiten. Besluit om door middel van bestuursdwang illegale afvalstoffen te laten verwijderen. Plan is dat eind januari 2017 gestart wordt met opruimwerkzaamheden van de illegaal opgeslagen stoffen die direct gevaar vormen voor de bodem. Het betreft geen sanering van de bodem. Dat wordt in een apart traject behandeld. De gemeente is bevoegd gezag en zal voor de kosten opdraaien indien die niet verhaald kunnen worden op het bedrijf. Procedure beslaglegging op eigendommen is in gang gezet.

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Artikel 40 vragen Moeselpeelweg 8