Skip to main content

Vragen Artikel 40 inzake Armoedebeleid.

By 8 augustus 2018september 30th, 2019Artikel-40 Brieven

Weert, 18 juli 2018.

Fractie DUS Weert.
Vragen Artikel 40 inzake Armoedebeleid.

Ter attentie van het college van B&W en afschrift aan de Gemeenteraad.

* In Dagblad De Limburger van 18 juli 2018 wordt melding gemaakt van uitvoeringsactiviteiten inzake het Aanvalsplan Armoede in Weert. Naar aanleiding daarvan de volgende vraag:

  • Waarin onderscheidt zich de uitvoering van het Aanvalsplan ten opzichte van de vele activiteiten die thans reeds door diverse organisaties en belangengroepen worden ontplooid in het kader van de bestrijding van de armoede?

* In Dagblad De Limburger van 18 juli 2018 wordt tevens melding gemaakt van de mogelijke productie van een theaterstuk door het Munttheater over Armoede. Dit als onderdeel van de uitvoering van het Aanvalsplan armoede. De kosten hiervoor worden geraamd op 100.000 euro. Naar aanleiding daarvan de volgende vragen:

  • Waarom wordt dit geld niet ingezet om mensen die in armoede leven daadwerkelijk te helpen?
  • Met welke gelden wordt deze productie bekostigd?
  • Is het College van mening dat de productie van genoemde voorstelling iets toevoegt aan het Armoedebeleid in Weert? Zo ja, wat dan?

In afwachting van uw reactie,

Rob van Dooren
Fractie DUS Weert

UPDATE: (15-aug-2018)
Lees ook het bericht dat hierover in dagblad De Limburger verscheen op dinsdag 14 augustus 2018.