Skip to main content

Vragen aan het College van B&W

Raadslid Conny Beenders stelde vragen over de plannen voor het Beekstraatkwartier

By Vragen aan het College van B&W.

Raadslid Conny Beenders van DUS Weert stelde vragen over het onderstaande besluit van het College van B&W met betrekking tot het onderhoud en verhuur van woningen in het Beekstraatkwartier.

Het College van B&W besloot het volgende:

 • Akkoord te gaan met het voorstel om bij slechtere staat van de woning geen nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan maar een gebruiksovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Akkoord te gaan met het voorstel om de woningen met een gebruiksovereenkomst te onttrekken aan de wachtlijst en de toekenning van de woning via OCSW/WIZ en/of Wonen Limburg te laten plaatsvinden.
 • Akkoord te gaan met het bijstellen van de huurprijs van de woningen bij een toename van technische slijtage van de woning met als gevolg een verminderde technische staat van onderhoud.
 • Akkoord te gaan met het voorstel om In gesprek te gaan met de huurders met een overeenkomst voor onbepaalde tijd over vervangende woonruimte.

Read More

DUS Weert stelde vragen over het ophalen van parkeer-kraskaarten

By Vragen aan het College van B&W.

Bewoner of bedrijven in een zone waar vergunningparkeren geldt kunnen zogenaamde kraskaarten kopen om bezoekers te laten parkeren in die specifieke zone.

Tijdens de Coronatijd komt het voor dat oudere bewoners hun kinderen erop uit sturen om voor hen deze kraskaarten te gaan kopen. Dat werkte niet altijd even goed omdat het beleid van de gemeente over het verstrekken van deze kaarten blijkbaar niet eenduidig was. Bij het ophalen van kraskaarten zorgde dit regelmatig voor verwarrende situaties.

 • Moet men deze kaarten met legitimatiebewijs persoonlijk ophalen?
 • Mag een ander deze ophalen maar met het legitimatiebewijs van de betreffende bewoner?
 • Mag een ander deze ophalen met een getekende verklaring plus het legitimatiebewijs van de betreffende bewoner?

Read More

DUS Weert stelt vragen over openbare orde en veiligheid n.a.v. de raveparty aan de Vliesvenweg

By Vragen aan het College van B&W.

Op 5 oktober stelde Rob van Dooren van DUS Weert vragen aan het college van B&W over de openbare orde en veiligheid n.a.v. een illegale raveparty.
Op het industrieterrein aan de Vliesvenweg was in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest aan de gang dat op zondagochtend rond 8:45 uur door de mobiele eenheid werd beëindigd omdat de noodverordening met betrekking tot de coronamaatregelen werd overschreden. Op dat moment waren er nog ongeveer 150 feestvierders aanwezig.

Hieronder staan de vragen die DUS Weert stelde:

 1. Waarom is gekozen voor de inzet van de ME? Werd er verzet verwacht door de feestgangers?
 2. Waarom zijn de organisatoren en de bezoekers niet gearresteerd, voorgeleid en verhoord?
 3. Organisatie en bezoekers overtreden willens en wetens de noodverordening. Waarom zijn er dan geen boetes uitgeschreven?
 4. Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid is het al of niet beboeten van bezoekers van illegale feesten een lokale afweging. Wat zijn in Weert de criteria voor het al of niet beboeten door de politie?
 5. De genoemde lokale afweging leidt tot willekeur tussen gemeenten. Hoe kan dit worden opgelost?
 6. Lokale ondernemers spannen zich in om te voldoen aan de corona-maatregelen het is immers hun broodwinning. Bij overtreding volgen boetes. Waarom is er verschil in benadering tussen ondernemers en illegale feestgangers/organisatoren?

 
FOTO door Weert-de-Gekste

Vragen voor digitale commissievergaderingen van 18-19-20 mei al openbaar

By Vragen aan het College van B&W.

Op 18, 19 en 20 mei zullen de commissievergaderingen digitaal worden behandeld. Alle fracties dienden hiervoor hun vragen vooraf schriftelijk in te dienen.
De vragen die DUS Weert stelde staan inmiddels bij de betreffende commissies op de website van de Gemeente Weert (te bekijken via de link naar elke commissie).

Bekijk de vragen die DUS Weert stelde voor de Commissie Samenleving & Inwoners van a.s. maandag 18 mei 2020 bij:

 • Agendapunt-8: Langzaamverkeers oversteken Laarveld Ringbaan-Noord.
 • Agendapunt-10: Huisvesting Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Read More

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de Bomen aan de Kazernelaan

By Vragen aan het College van B&W.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over de raadsinformatiebrief (RIB) van 21 april 2020 waarin het college de gemeenteraad informeert over de situatie van diverse bomen aan de Kazernelaan.

Bronnering is het plaatselijk wegpompen van grondwater zodat de werkzaamheden onder maaiveldniveau droog uitgevoerd kunnen worden.

In de RIB van 21 april 2020 staat dat de schade aan de bomen in de omgeving van de Voorhoeveweg mede een gevolg is van de bronnering op het perceel huisnummer 128. Ook de bouwwerkzaamheden de afgelopen 2 jaar hebben een negatief effect gehad op de conditie van de bomen ter plaatse.
Read More