Skip to main content

Voldoet huisvesting in kelder oud WBM-kantoor Stramproy wel aan door SNF gestelde eisen?

By 23 augustus 2019september 30th, 2019Vragen aan het College van B&W.

Op 30 juli j.l. stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert u de volgende vraag aan het college van B&W. “Voldoet de huisvesting in de kelder van het pand aan de Industrieweg 16 in Stramproy aan de door de SNF gestelde eisen? Dit naar aanleiding van de ingediende tekening d.d. 10 juli 2019”.

Op 12 augustus antwoordde het college van B&W daarop het volgende: “De aanvrager heeft de intentie om de huisvestingslocatie te verhuren aan een SNF-geregistreerde onderneming. Een gecertificeerde huisvesting wordt niet door de gemeente maar door de SNF gecontroleerd. De SNF is de instelling die controleert of de huisvesting in onder andere de kelder voldoet aan de SNF-norm. Deze inspectie kan de SNF niet uitvoeren op basis van een tekening, maar als de huisvesting is gerealiseerd. Het borgen dat de huisvesting aan de SNF-norm voldoet, wordt met een voorschrift aan de omgevingsvergunning verbonden”.

Dit antwoord roept de volgende vragen op:

  1. Welke mogelijkheden zijn er om het voldoen aan de SNF-normen af te dwingen indien eigenaar en/of beheerder niet uit zichzelf aan deze normen willen voldoen? Of vindt u dat een zaak van de SNF en wilt u zich daar niet mee bemoeien?
  2. Heeft de gemeente in het uiterste geval een mogelijkheid om de huisvesting van arbeidsmigranten te beëindigen, en zo ja, welke? Wij denken hierbij ook aan het geval dat de aanvrager na het verkrijgen van de vergunning voor het realiseren van huisvesting van arbeidsmigranten het gebouw verkoopt aan een derde die zich niet aan de SNF-normen wil houden.
  3. Binnen welke termijn wilt u een handhavings-notitie opstellen en wordt deze ter beschikking gesteld van de raad?

De antwoorden op deze vragen, zijn o.i. van cruciaal belang voor het al dan niet afgeven van de vergunning. Daarom sturen wij de vragen vooruitlopend op de commissievergadering al in.

De originele brief van DUS Weert kunt u lezen door op de volgende link te klikken: VRAGEN_DUS_Weert_Huisvesting_Arbeidsmigranten_WBM