Skip to main content

Verstandige Besluiten of Sinterklaasgedrag?

By 29 september 2017september 29th, 2019Archief Column

Door Rob van Dooren

‘Met iedereen aan boord…verder,’ luidt de titel van het coalitieakkoord in Weert. De verkiezingen van maart 2018 zijn in zicht. De boot, met aan boord het gemeentebestuur, stoomt richting de haven. Bijna iedereen is aan boord gebleven. Dat is knap!

‘Keuzes maken, bezuinigen en lopende dossiers afronden’, dat was de opdracht de afgelopen jaren. Door de crisis was Weert genoodzaakt om alle zeilen bij te zetten en dat niet alleen op economisch gebied. Ook financieel dreigde een kleine ramp. Weert stond behoorlijk in de min en de artikel 12 status (onder curatele van het Rijk) hing als het Zwaard van Damocles boven de stad. De kersverse wethouder financiën kwam dan ook meteen met een flink bezuinigingspakket richting de raad.

Financieel is de stad inmiddels in rustiger vaarwater gekomen maar nog lang niet ”boven Jan.” Er zijn bijvoorbeeld nogal wat geprognosticeerde inkomsten van grondverkopen noodgedwongen omlaag bijgesteld. Dat geld moet dus, vroeg of laat, ergens vandaan komen. Uit de noodzakelijke spaarcentjes, extra bezuinigingen of uit de portemonnee van de Weertenaren?

Diverse lopende dossiers zijn afgerond. Laten we een paar recente besluiten onder de loep nemen: De verkoop van De Lichtenberg plus aanverwante gebouwen en gronden ging gepaard met heel veel losse eindjes en onzekerheden. Bij de besluitvorming in de raad wist bijna niemand meer wat er werd besloten en wat de mogelijke gevolgen zouden zijn. Inmiddels lijkt het erop dat het hele complex voor ”een appel en een ei” van de hand is gedaan. Bovendien gaat de gemeente ook nog in de buidel tasten om het gebied rond het complex te fatsoeneren.

Hetzelfde dreigt met de aankoop van de Houthandel op de Biest. Veel geheime stukken en onduidelijk wat er met het Kasteel gaat gebeuren. Dat wordt niet gekocht. Alles bij elkaar komt het erop neer dat Weert de hoofdprijs betaalt voor een grasveld dat straks wordt toegevoegd aan het stadspark.

Dan het hoofdstuk Cultuur. Weert moet zich, volgens deskundige Cultuurpausen, bevrijden van het imago ”zoutloze culturele woestenij.” Die ”bevrijding” mag wat kosten. Een paar ton voor wazige culturele experimenten staat al in de boeken. Eind oktober gaat de raad besluiten over het opknappen en nieuw inrichten van het museum. Dat gaat Weert weer een paar miljoen kosten. Een dure grap voor enkele honderden bezoekers per jaar extra.

Tot slot nog even de waterskibaan aan de IJzeren Man. Die moet de inkomsten van het zwembad op gaan krikken. Als we de centen niet IN het water kunnen verdienen dan maar OP het water, zullen ze bij het zwembad hebben gedacht. De raad is het daarmee eens. Als dat maar goed gaat want tot nu toe kost dat glijden over het water de nodige pecunia.

Het gemeentebestuur heeft met het afronden van diverse dossiers woord gehouden. Of dat ook heeft geleid tot verstandige besluiten en of de Weertenaren daar blij mee moeten zijn is de vraag. Vooralsnog lijkt het erop dat de lasten voor de gemeente zijn en de baten naar derden gaan. Zolang de gemeentebelastingen en de parkeertarieven jaarlijks stijgen om dit soort akkefietjes te betalen houden we het op gemeentelijk -Sinterklaasgedrag-. Zie ginds komt de Stoomboot…..-Rob van Dooren.