Skip to main content

Verklaring DUS Weert over besteding COA-gelden en de verklaring van fractievoorzitter Conny Beenders

AANLEIDING: berichtgeving betreffende de besteding van de COA-gelden en de verklaring van onze fractievoorzitter Conny Beenders.

Als mens heeft Conny Beenders het goede gedaan om andere mensen te helpen. Dat staat buiten kijf na een gesprek met het bestuur en de fractie van DUS Weert. Is het handig wat Conny gedaan heeft, dan is het antwoord daarop ook duidelijk en dat is dat het niet handig is geweest wat er is gebeurd. Met de wetenschap van nu zou Conny nog steeds het gezin hebben geholpen maar wel anders.

Wat is er nu gebeurd?
Conny heeft contant geld aangenomen van de Burgemeester. De Burgemeester had proactief zijn hulp aangeboden, vanuit de COA-gelden, om dat gezin te helpen. Dat geld is gebruikt om de huur te betalen voor de woning van een Irakees gezin. Het ging om een vluchtelingenfamilie, die bestaat uit ouders en twee kinderen. Reeds in 2015 heeft ze dat gezin leren kennen in het asielzoekerscentrum in Weert alwaar ze als vrijwilliger actief was. Vanuit het AZC is de familie naar een huurwoning gegaan met de steun van Conny en vele andere privépersonen. Het geld dat ze ontvangen heeft, is een bijdrage geweest voor de kosten van levensonderhoud van dat gezin zijnde een bedrag van in ieder geval €8400 dat besteed is aan de huur. Van de uitgaven ten behoeve van dat gezin, zijn alle bonnen en kwitanties nog bewaard. In die zin was en is ze te goeder trouw en in de veronderstelling dat deze gelden via de COA-gelden aan haar zijn toegekomen. Deze COA-gelden waren dan ook bestemd om asielzoekers te helpen.

Is het handig?
Nee het is allerminst handig, hoe een en ander gelopen is. Meteen heb je de schijn tegen omdat het werk als vrijwilliger bij het AZC niet los kan worden gezien met de publieke taken als volksvertegenwoordiger. Is er op die manier een niet zuivere politieke relatie ontstaan tussen haar taken als fractievoorzitter van DUS Weert en de Burgemeester? Allerminst, DUS Weert heeft zich altijd volledig onafhankelijk kritisch opgesteld richting het gemeentebestuur van Weert. Dat je daar anders naar kunt kijken dat delen we en dat betreuren wij als DUS Weert. De schijn kan je tegen hebben, maar durf je ook objectief te kijken naar het handelen van onze fractie, dan blijkt daaruit dat we de schijn niet hebben gewekt door mee te gaan lopen in het straatje van wie dan ook.

Hoe nu verder?
Met de duidelijkheid die we nu hebben gegeven, hopen we weer verder te kunnen met ons belangrijke werk voor de gemeente Weert. Is het daarmee over en uit? Nee, het bestuur en de fractie zullen bovenstaande evalueren om hier lessen uit trekken naar de toekomst toe.

Vragen?
Dat kan en mag altijd. Maar wel graag indienen via info@dusweert.nl

In dit fragment dat op 1 juli 2020 verscheen op 1Limburg licht Conny Beenders de situatie toe.