Skip to main content

Veel Beloven, Weinig geven …….

By 22 december 2019Actueel Nieuws

Achteraf bezien had de raadsvergadering van donderdag 19 december beter in de openlucht kunnen worden gehouden. En dan bij voorkeur rond de Sint Martinuskerk.

Zoals u wellicht weet werden in de Middeleeuwen de doden begraven in en naast de kerk. De gilden en raadslieden vergaderden in die tijd in de openlucht op het kerkhof. Ze deden dat omdat de ze hoopten dat de wijsheid van de doden hen zou helpen bij het nemen van juiste besluiten.

Donderdagavond stond de vaststelling van de verordeningen op de rol waarin de tarieven voor 2020 zijn verwerkt. Het ging om de woonlasten die de Weertenaren het komend jaar moeten gaan betalen om het huishoudboekje van de gemeente draaiende te houden.

Nu heeft de gemeenteraad al op 7 november de begroting vastgesteld waarin die woonlasten zijn opgenomen. Bij de presentatie van die begroting werd beloofd dat de inwoners in 2020 minder kwijt zouden zijn aan woonlasten dan in 2019. Kat in het bakkie, zou je zeggen. Wat is er donderdagavond overgebleven van die belofte?

De verlaging van de rioolheffing met €35,- blijft in stand. Maar dan … al voor de behandeling van de begroting heeft het college van burgemeester en wethouders in een briefje gemeld dat het ophalen van het huisvuil €18,- per jaar duurder wordt in 2020. Daar komt nu ook nog eens €16,- bij voor de meerkosten van de reinigingsdienst.

Kortom beste Weertenaren u betaalt in 2020 dus €35,- minder aan rioolheffing en €34,- meer aan afvalstoffenheffing. Tel daarbij op de verhoging van de OZB en je komt een paar euro hoger uit dan in 2019. De meerderheid van de gemeenteraad ging donderdagavond vlot akkoord met die verhoging.

Hoe komt het toch dat na gemeenteraadsverkiezingen raadsleden bij het binnentreden van de raadzaal alle verkiezingsbeloften over “zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners” zijn vergeten? Voor de verkiezingen kon u ze niet ontlopen met hun beloften. De lijsttrekkers en hun volgelingen. Overal kwam je ze tegen. Vooral op zaterdag tijdens de weekmarkt.

Wat zou er donderdagavond zijn gebeurd als de raadsvergadering in de openlucht had plaatsgevonden? Rond de Sint Martinuskerk. De plaats waar al die verkiezingsbeloften zijn gedaan. Met tal van Weertenaren en de wijsheid van de overledenen als getuigen.

“Veel beloven, weinig geven doet zotten in vreugde leven” luidt het spreekwoord. Het jaar is weer voorbij. Heel wat goede voornemens en beloften niet waargemaakt. Volgend jaar dan maar?

Rob van Dooren